Využijte předností LED zářivek

Využijte předností LED zářivek


Zářivkové trubice mají jednu podstatnou výhodu. Tou je pÅ™edevším jejich tvar. AÅ¥ už využijete jakoukoli technologii poÄínaje inertním plynem na bázi elektrického výboje a konÄe polovodiÄovými Äipy LED diod, vždy se bude jednat o tenkou úzkou trubiÄku různých délek, kterou snadno umístíte, kam je tÅ™eba.
Celé zářivkové tÄ›leso není obvykle Å¡irší než tÅ™i centimetry a tím pádem jej lze instalovat do úzkých Å¡tÄ›rbin, do zúžených pracovních prostor, k osvÄ›tlení pracovních stolů a desek, nad kuchyňské linky apod. Výhodou je také celkovÄ› malý rozmÄ›r, který nevyÄnívá nad okolní terén a není tolik náchylný k poÅ¡kození, jako je tomu u závÄ›sných svítidel.

interiér

Minimální odpadní teplo

LED zářivky nejsou konstruovány jako výbojky plněné plynem, jde o naprosto odlišnou technologii a v průběhu procesu svícení nedochází k zahřívání baňky nebo trubice. Zahřívá se pouze vinutí na cívce přívodního zdroje – transformátoru, který může být dokonce externě od svítidla oddělen. Z tohoto důvodu lze bez problémů tato svítidla nasadit i do problematických míst, která by vznikajícím odpadním teplem trpěla, např. muzejní exponáty ve vitrínách, výrobky z papíru, živé květiny, plastové fólie atd.

BezpeÄné svítidlo pÅ™i pádu nebo úderu

Jedním z nejvÄ›tších problémů je u vÅ¡ech osvÄ›tlovacích zdrojů náchylnost na poÅ¡kození a zniÄení. Zpravidla se roztříští na drobné sklenÄ›né úlomky a jejich úklid pÅ™edstavuje mnohdy znaÄný problém. Výrobky z LED diod jsou zhotoveny zpravidla z pevného plastu, který maximálnÄ› praskne, ale rozhodnÄ› se nerozláme na tisíc kousků jako sklo.

schody

Přijatelná barva světla

SouÄasné možnosti technologie výroby polovodiÄů umožňují využít komplexního svÄ›telného spektra barev. Základ vždy tvoří bílé denní svÄ›tlo, které se podle potÅ™eby zákazníka posouvá do teplejších nebo chladnÄ›jších odstínů. Výjimkou nejsou ani tyto výrobky. Snadno tak můžeme volit umÄ›lé osvÄ›tlení pro pracoviÅ¡tÄ› nebo naopak do odpoÄinkových zón, kde se uplatní právÄ› příjemné oranžové a žlutavé odstíny.

https://www.vigan.cz