Sodíková výbojka versus LED diodový reflektor ve výrobních halách

Sodíková výbojka versus LED diodový reflektor ve výrobních halách


ProÄ bychom se nemÄ›li zbavovat vysokotlakých výbojek a hromadnÄ› je nahrazovat LED diodami? Jde totiž o technologii zavedenou s mnohaletou praxí a s významnými vlastnostmi a výhodami, kterých jen stěží dosáhnou LED diody.

výbojky

Některé problematické vlastnosti LED diodových reflektorů

Problém s chlazením – nÄ›které výrobní a montážní provozy, které nejsou klimatizované, vykazují v horní Äásti haly pod stÅ™echou velmi vysokou teplotu vzduchu, která v teplých mÄ›sících roku mnohdy pÅ™esahuje 40 stupňů Celsia. Teplý vzduch stoupá vzhůru a drží se právÄ› v nejvyšším bodÄ› budov (vždy u stropu). Zde instalovaná svítidla jsou pak podrobována extrémní tepelné zátěži a to je právÄ› problém pro LED diodové reflektory, které vyžadují dodateÄnou montáž chladicího systému. Sodíkové výbojky pÅ™i tÄ›chto teplotách pracují bezpeÄnÄ› i bez chlazení.
VýmÄ›na vadného kusu – podstatnou nevýhodou osvÄ›tlovacího diodového tÄ›lesa je nutnost výmÄ›ny celého korpusu. Životnost sice pÅ™esahuje 40 tisíc hodin, ale problém nastává ve chvíli, kdy dojde pÅ™ed deklarovanou životností k poruÅ¡e zařízení. TÄ›leso se pak musí vymÄ›nit celé, zatímco u výbojek staÄí vymÄ›nit pouze zdroj v hodnotÄ› nÄ›kolika stovek korun. (Cena polovodiÄového svítidla pÅ™esahuje deset tisíc korun).

sklad

Barva svÄ›tla – svÄ›tlo generované výbojkami na bázi sodíkových par emituje teplý odstín, který je sice příjemný, ale po urÄité dobÄ› může navozovat únavu. Z tohoto důvodu je toto svÄ›tlo vhodnÄ›jší do skladových prostor nebo pro pracoviÅ¡tÄ›, kde není podmínkou vysoký index podání barev Ra. Pro dílenské provozy je lepší volbou metalhalogenidová výbojka s vysokým indexem Ra až v hodnotách 96 Ra.
SvÄ›telný tok – prozatím je stále výkon sodíkové výbojky na nejvyšší možné úrovni ze vÅ¡ech svÄ›telných zdrojů. PÅ™evyÅ¡uje pochopitelnÄ› jak halogenidové výbojky, tak i LED diodové reflektory. Například u 150 wattového výbojkového svítidla jde o množství svÄ›tla zhruba 14 tisíc lumen, diodové Äipy mají hranici svého maxima na dvou tÅ™etinách tohoto výkonu.

https://www.vigan.cz