Sodíková výbojka je nejrozšířenější zdroj světla v městských ulicích

Sodíková výbojka je nejrozšířenější zdroj světla v městských ulicích


Princip vysokotlaké výbojky je znám již Å™adu let. ZpoÄátku Å¡lo o zdroje plnÄ›né pÅ™evážnÄ› rtutí, Äasem je vytlaÄily baňky, kde dochází k hoÅ™ení sodíkových par. Elektrický výboj vzniká zapálením hořáku z přírodního korundu – oxidu hliníku uzavÅ™eného ve speciálním kÅ™emiÄitém skle, aby odolával agresivnímu působení žhavého sodíku. Výsledkem je pak velmi příjemné svÄ›tlo, v jehož spektru pÅ™evažuje žlutá a oranžová barva. UvnitÅ™ hořáku se kromÄ› sodíku využívá i vlastností nÄ›kterých vzácných plynů, napÅ™. neonu, xenonu a argonu k dosažení vyššího indexu podání barev CRI.

osvětlení stadionu

Výhody této technologie

Velmi vysoký mÄ›rný výkon – dosud nebyl pÅ™ekonán nejvyšší mÄ›rný výkon vysokotlakých sodíkových výbojek. Díky tomu je lze s úspÄ›chem nasadit i do rozsáhlých objektů a ploch vÄetnÄ› veÅ™ejných prostranství – ulic, silnic a dálnic, železniÄních náspů a koridorů, skladovacích doků apod.
Technologie výroby nevyžaduje výrazných zmÄ›n – nejsou nutné žádné rozsáhlé úpravy strojního parku a vybavení na výrobu, výrobní postupy a prostÅ™edky jsou zavedené již desítky let, staÄí je pouze renovovat a udržovat.
Nízké výrobní náklady – sodík s velmi malou přímÄ›sí vzácných plynů, kÅ™emiÄité sklo, přírodní korund, drobné kovové Äásti – to vÅ¡e jsou levné a dostupné suroviny a spolu s nízkými náklady do strojního vybavení jde o levný osvÄ›tlovací zdroj, jeden z nejlevnÄ›jších vůbec.

světla na silnici

Nízké provozní náklady – spotÅ™eba elektÅ™iny je sice vyšší než u LED diodových reflektorů, nicménÄ› dlouhá životnost bez nutnosti mÄ›nit celé svítidlo z nich Äiní ekonomicky výhodnou investici.
Podání barev– vlna kritiky se snáší v podstatÄ› jen na tento jediný neÅ¡var, který lze ovÅ¡em jako zdravotní aspekt považovat spíše za pÅ™ednost. Nízký index Ra a zkreslení barev osvÄ›tlených pÅ™edmÄ›tů, které jsou posazeny do žlutavých až zlatavých Äi oranžových tónů dodává veÄerní atmosféře příjemnou podobu, uklidňující a navozující klid a pohodu. PÅ™ipomíná osvÄ›tlené budovy pi západu slunce a nekoliduje tím pádem s pÅ™irozenými přírodními procesy, s nimiž koresponduje i náš a zvířecí organismus. Nedochází k útlumu tvorby melatoninu a nevznikají problémy se spánkem.

https://www.vigan.cz