Proč je u domu důležité mít i projekt kanalizace

Proč je u domu důležité mít i projekt kanalizace

Je faktem, že bez kanalizace se dnes zkrátka neobejdeme, ať se nám to líbí, nebo ne. Proto je automaticky součástí každého nově stavěného domu. Ovšem k tomu, aby bylo napojení na kanalizační síť vůbec možné, je k tomu nejprve potřeba udělat projekt kanalizace. Ten spočívá v tom, že se na základě průzkumu navrhne nejvhodnější cesta, kudy kanalizační přípojku vést, a kde ji napojit. To se možná může zdát zbytečné, avšak rozhodně má svůj význam, pokud chceme, aby vše dobře fungovalo.

voda odtékající do kanalizace

Za prvé je potřeba prozkoumat podloží, a to nejen z hlediska materiálu, ale také kvůli podzemní vodě. Její zvýšená hladina by totiž mohla působit problémy, a proto je dobré vést potrubí pokud možno jinudy. Tak se také vybere cesta nejmenšího odporu.

Také je zde potřeba prozkoumat stav ohrožení. Je totiž potřeba počítat s tím, že dříve či později dojde na kanalizaci k poruše, případně ji bude nutné opravit. Je tedy nutné, aby se v takovém případě splašky nedostaly do rezervoáru podzemních vod, případně neznečistily úrodnou půdu. Proto se také preferuje pokud možno kamenité podloží.

poklop kanalizace

Zvážit je nutné také sklon potrubí. Je jasné, že se bude svažovat od domu směrem ke kanalizační síti, na kterou bude napojeno. Tím se usnadní odtok splašků a minimalizuje se riziko ucpání. Otázkou však je, jak velký by měl onen sklon být. To pak záleží na konkrétních podmínkách dané lokality.

Stejně tak musíme rozhodnout i hloubku, ve které bude potrubí uloženo. Mělo by být dostatečně hluboko, ovšem zase ne tak, aby se k němu v případě potřeby nešlo relativně snadno dostat. Opět to vše záleží na tom, jaké jsou na daném místě podmínky. Bez projektu se tedy v tomto případě prakticky neobejdeme. V něm odborníci posoudí výše uvedené skutečnosti, a navrhnou to nejlepší řešení. Díky tomu si budeme moci být jisti, že nám bude kanalizace sloužit dlouho, aniž by působila nějaké problémy.

https://www.vigan.cz