LED žárovka E27 v závislosti na teplotě chromatičnosti

LED žárovka E27 v závislosti na teplotě chromatičnosti


Co skrývá ten tajuplný název „teplota chromatiÄnosti“? Slýcháme jej stále ÄastÄ›ji mezi prodejci osvÄ›tlovací techniky, neboÅ¥ se stal jedním z podstatných parametrů volby svÄ›telných zdrojů v naší domácnosti a na pracoviÅ¡tích.

žárovka

ZaÄnÄ›me trochu zeÅ¡iroka. Každý zdroj svÄ›telného záření je definován teplotou chromatiÄnosti neboli teplotou barvy, kterou svÄ›tlo vyzaÅ™uje do okolního prostoru. Tato hodnota je fyzikální veliÄinou, udává se v Kelvinech a obecnÄ› platí, že Äím vyšší hodnota, tím (paradoxnÄ›) chladnÄ›jší tón barvy zaznamenáme. Jako příklad můžeme uvést svit zapálené voskové svíÄky nebo žárovky s wolframovým vláknem, jejichž teplota chromatiÄnosti je velmi teplá, zhruba 2000 – 3500 K. SluneÄní denní svÄ›tlo kolem poledne měříme zhruba v hodnotách 6000 K a pÅ™i zamraÄené obloze je denní svÄ›tlo mnohem chladnÄ›jší, pÅ™ibližnÄ› 10000 K.

Orientujte se podle svého pocitu

Jakou barvu svÄ›tla zvolit pro jednotlivá místa a životní podmínky je nejlépe ponechat na svém vlastním pocitu a uvážení. Podle své vlastní intuice sami snadno odvodíte, které barevné podání je vhodnÄ›jší pro odpoÄinek a které naopak pro povzbuzení aktivity. Jestliže se posadíte do Äajovny, vinárny nebo kavárny, sliÄná servírka pÅ™ed vás postaví konvici a šálky s nápojem, a pokud máte Å¡tÄ›stí na podnik dobrých mravů, zapálí vám na stole svíÄku. RozhodnÄ› vÅ¡ak od servírky neoÄekávejte, že nad vámi rozsvítí zářivku, aby se relaxaÄní atmosféra promÄ›nila na pracoviÅ¡tÄ›, kde budete diktovat a psát obchodní dopisy.

žárovky

StejnÄ› tak nelze poÄítat s tím, že ráno po příchodu do kanceláře budete zapalovat vonné tyÄinky, solnou lampu a budete se chystat k poklidné meditaci, uvolnÄ›ní a snÄ›ní. Tam si rozsvítíte kompaktní zářivku nebo LED žárovku E27, aby vám na pracovní stůl posvítila v chladném tónu bílého svÄ›tla o teplotÄ› chromatiÄnosti 6500 K.

https://www.vigan.cz