Led technologie má zelenou

Led technologie má zelenou


PÅ™emýšlíte nad investicí do led žárovek, které byste vymÄ›nili za klasické, které se nyní nacházejí ve vaší domácnosti? Toto rozhodnutí je skuteÄnÄ› výborné, plyne z toho spousta výhod. Pokud chcete svítit efektivnÄ›ji, neÅ™eÅ¡it tolik Äasté výmÄ›ny, uÅ¡etÅ™it hromadu penÄ›z a zároveň podpoÅ™it planetu zemi, tak jdÄ›te rozhodnÄ› do toho. Led žárovky s paticí e27 jsou velmi Äasté, pravdÄ›podobnÄ› je budete do své domácnosti potÅ™ebovat i vy.led žárovka

Výhody, do kterých se zamilujete
Led žárovky e27 mají hromadu výhod, které si jednoduÅ¡e zamilujete. Od úspory energie, pÅ™es vysokou úÄinnost až po dlouhou životnost – pojÄte se seznámit se základními výhodami této moderní technologie, která naÅ¡tÄ›stí již ovládla vÄ›tÅ¡inou moderních domácností.

  • Úspora energie – led technologie je v porovnání s klasickou vysoce efektivní a úsporná, vÄ›dÄ›li jste, že uÅ¡etÅ™it můžete až 90 % energie? S tím bude tedy úzce souviset finanÄní úspora, která bude vysoká.
  • Vyšší úÄinnost – úÄinnost bychom mohli vypoÄítat ze vzoreÄku jako podíl svítivosti a výkonu. ÚÄinnost je v případÄ› led technologie až 10x vyšší než v případÄ› klasických žárovek.
  • Dlouhá životnost – velmi potěšující je dlouhá životnost produktu, která dokonce pÅ™esahuje 10 let. V poÄtu hodin by Å¡lo říci, že se životnost pohybuje od 30 tisíc a více. Nebudete muset tak frekventovanÄ› mÄ›nit žárovky a utrácet za nÄ› další peníze.
  • Ohleduplné k životnímu prostÅ™edí – v led produktech se nesetkáte s toxickými látkami, jako je například rtuÅ¥ nebo olovo. Následná recyklace je tedy bezproblémová.

led žárovka na papíře
Nevýhody? Vyšší pořizovací náklady
Jedinou nevýhodou led žárovek je snad vyšší poÅ™izovací cena. Pokud si vÅ¡ak správnÄ› vÅ¡e propoÄítáte, tak zjistíte, že to není až tak horké. Vysoké poÄáteÄní náklady budou totiž brzy smazány vysokou úsporou, která nastane díky úspoÅ™e energie.

https://www.vigan.cz