Kompaktní zářivky v mnoha různých tvarech, velikostech a barvách světla

Kompaktní zářivky v mnoha různých tvarech, velikostech a barvách světla


Kompaktní zářivky mají své pevné místo mezi zdroji svÄ›tla již Å™adu let a pÅ™edstavují cenovÄ› výhodné, úsporné Å™eÅ¡ení osvÄ›tlení na mnoha místech v domácnostech, na pracoviÅ¡tích a ve spoleÄenských prostorách. K jejich pozitivním vlastnostem patří Å¡iroký výbÄ›r typů, velký rozsah patic, https://www.svet-svitidel.cz/novinky-detail-jake-jsou-typy-zavitu-a-patic-u-zarovek/ vysoká úÄinnost a dlouhá životnost a také vysoký index podání barev.stropní osvÄ›tlení na chodbÄ›

Index podání barev

Tato hodnota se oznaÄuje jako Ra a znamená, jak vysoké zkreslení zaznamenáme pÅ™i pohledu na osvÄ›tlené pÅ™edmÄ›ty zdrojem umÄ›lého svÄ›tla. Čím je Äíslo vyšší (maximum je 100 procent), tím menší zkreslení podání barev se jeví. V tomto smÄ›ru byla naprosto ideální klasická vláknová žárovka (Ra rovný 100), ale velmi dobÅ™e si vedou i nÄ›která svÄ›tla LED diodová a moderní kompaktní Äi lineární zářivky. Vysoký index je důležitý zejména tam, kde se osvÄ›tlují laboratoÅ™e, chirurgická pracoviÅ¡tÄ›, fotografické, malířské a sochaÅ™ské ateliéry, muzea a galerie a také kuchyňské linky.
A proÄ zrovna kuchynÄ›? Na pracovní desce v kuchyni je nezbytné, aby vÅ¡echny potraviny vypadaly pÅ™irozenÄ› jako za denního svÄ›tla, abychom vizuálnÄ› rozeznali různé jejich defekty, napÅ™. plísnÄ› a hnilobu, pÅ™ezrálé Äi nedozrálé ovoce a zeleninu.

ÚÄinnost

Kompaktním zářivkám vdÄ›Äíme za poÄátek vzniku trendu zájmu o snižování nákladů za elektrickou energii. Byly to první spotÅ™ebiÄe, které se v domácnostech objevily již na konci 80. let minulého století, s nimiž bylo možno uÅ¡etÅ™it náklady ve srovnání s klasickými žárovkami pomÄ›rnÄ› výraznÄ›. SouÄasné typy tÄ›chto výrobků vykazují jeÅ¡tÄ› vyšší úÄinnost, nižší příkon a delší životnost, takže si své zlidovÄ›lé pojmenování „úsporky“ urÄitÄ› zaslouží.osvÄ›tlení v cukrárnÄ›

Kompatibilita

Jestliže se rozhodnete vymÄ›nit ve svítidle žárovku s wolframovým vláknem za úspornÄ›jší typ, není v souÄasné dobÄ› problém toto zajistit. VÅ¡echny typy patic, kde se tato technologie používala v minulosti, vÄetnÄ› halogenových zdrojů svÄ›tla, lze osadit kompaktní zářivkou, případnÄ› LED žárovkou.

https://www.vigan.cz