Žárovky H1 pro osobní i nákladní automobily

Žárovky H1 pro osobní i nákladní automobily


NejÄastÄ›ji používané typy v pÅ™edních svÄ›tlometech

H1 – je běžnÄ› v prodeji ve více variantách, co se týÄe technických parametrů. Vyrábí se totiž jak pro osobní, tak i pro nákladní automobily, kde se liší provozním napÄ›tím (12 V pro osobní vozy, 24 V pro nákladní). Je to typ s jedním vláknem, což znamená, že pro tlumená i dálková svÄ›tla je nutné použít vždy samostatný svÄ›telný zdroj. Na trhu je již desítky let, ale prochází neustálým vývojem z hlediska množství a barvy vydávaného svÄ›tla. NÄ›kteří znaÄkoví výrobci zaÅ™adili žárovku H1 Lightpark.cz do programu nadstandardního osvÄ›tlení a můžete je pořídit i ve verzích jak Long Life (s prodlouženou životností), tak i s delším a Å¡irším kuželem svÄ›tla pro lepší svÄ›telné podmínky na silnici, napÅ™. Osram Night Breaker. NejÄastÄ›ji používané typy v pÅ™edních svÄ›tlometech.jpg
H4 – starší typ autožárovek zaÄal být instalován ve svÄ›tlometech aut již za socialismu a od té doby se jeho základní konstrukce v podstatÄ› nezmÄ›nila. VyznaÄuje se dvÄ›ma vlákny a tím se od ostatních typů významnÄ› odliÅ¡uje. V jistém smÄ›ru je to výhoda – pro dálková i potkávací svÄ›tla staÄí jen jedna žárovka, ale podstatné je, že ji lze nahradit lepším výrobkem, než jaký se běžnÄ› prodává u Äerpacích stanic. Můžete zvolit zmiňovanou Night Breaker Unlimited, anebo tÅ™eba Osram Cool Blue Intense, který s barvou svÄ›tla 4200 K poskytne maximální jízdní komfort, pÅ™ipomínající jízdu s xenonovými výbojkami.silný veÄerní provoz na dálnici.jpg
H7 – vÄ›tÅ¡ina moderních svÄ›tlometů je již vybavena jednovláknovými autožárovkami H7. Objednávkový balíÄek můžete kromÄ› tÄ›chto svÄ›telných zdrojů doplnit i dalšími homologovanými žárovkami pro svÄ›tla smÄ›rová, brzdová, pro osvÄ›tlení interiéru a palubní desky, anebo o Äasto opomíjené parkovací (obrysové) žárovky:
W5W – obrysová svÄ›tla by se mÄ›la rozsvítit vždy pÅ™i parkování na místech Å¡patnÄ› osvÄ›tlených, kde může dojít ke stÅ™etu s jedoucím vozidlem. Mají velmi nízkou spotÅ™ebu energie a mohou být v Äinnosti v zaparkovaném voze delší dobu i bez nabíjení akumulátoru jízdou pÅ™es alternátor. Vyplatí se také opatÅ™it tyto velmi malé a levné žároviÄky v nadstandardním provedení, napÅ™. jako typ Cool Blue Intense.

https://www.vigan.cz