Zajímavé vlastnosti sodíkových výbojek

Zajímavé vlastnosti sodíkových výbojek


Automobilový provoz

VÄ›tÅ¡ina kritiky tÄ›chto svÄ›telných zdrojů směřuje k vyzaÅ™ované žluté až oranžové barvÄ› spektra, zvláštÄ› v souvislosti s osvÄ›tlováním silnic a dálnic. Je to vÅ¡ak dvouseÄná zbraň, jež potvrzuje zajímavé skuteÄnosti:
Teplý žlutavý odstín zvyÅ¡uje únavu za volantem a navozuje pocit pohody, který může vést až k mikrospánku a způsobit vážnou dopravní nehodu. Zároveň Å™idiÄi vnímají pomÄ›rnÄ› zkreslené barvy a to může vést k problémům s dopravním znaÄením. Tento jev by byl markantní zejména u nízkotlakých sodíkových výbojek, kde je barevný vjem naprosto nezÅ™etelný a lidské oko jej nedokáže téměř zaznamenat.

nádraží

Tento nedostatek se vÅ¡ak vykompenzuje vlastností, jakou nelze oÄekávat u žádného jiného zdroje – příjemným svÄ›tlem, které neoslňuje, není příliÅ¡ ostré a také jej nelze zamÄ›nit s nÄ›kterým dopravním prostÅ™edkem. Jsme na nÄ›j zvyklí již Å™adu let a naopak nám pÅ™ipadá nepÅ™irozené, jestliže je silnice nasvÄ›tlena jinou barvou. U bílého svÄ›tla je sice periferní vidÄ›ní lepší, ale to neplatí za mlhy nebo zhorÅ¡ených povÄ›trnostních podmínek, kde naopak žlutý odstín lépe odráží svÄ›tlo od zdroje a pÅ™ekážek.

Poměr cena / výkon

Tento ukazatel se dnes skloňuje ve vÅ¡ech pádech a Å™ada lidí podle nÄ›j nakupuje zboží. Pro výbojková svítidla na bázi sodíkových par je typický znaÄný výkon za malé peníze a to je jeden z důvodů, proÄ se prozatím upustilo od velkoploÅ¡né realizace veÅ™ejného osvÄ›tlení LED diodovými halogeny. Prozatím skuteÄnÄ› není důvod panikaÅ™it a zbavovat se osvÄ›dÄené technologie.

semafor

Výroba je zavedena již desítky let, což znaÄnÄ› snižuje cenu výrobku, podobnÄ› jako tomu bylo u žárovek s wolframovým vláknem. Žárovky sice neobstály kvůli nízké úÄinnosti, to vÅ¡ak neplatí pro tyto zdroje svÄ›tla. Bylo by skuteÄnÄ› nesmyslné ukonÄit výrobu jen proto, že se do popÅ™edí tlaÄí polovodiÄe, případnÄ› ekonomické zájmy nÄ›kterých skupin.

https://www.vigan.cz