Za bezpečí na silnici ručíte i vy

Za bezpečí na silnici ručíte i vy


Na silnici byste mÄ›li být v každé situaci v bezpeÄí. A nejen vy, ale také vÅ¡ichni ostatní úÄastníci silniÄního provozu, kteří se tam spolu s vámi vyskytují. Bohužel, nÄ›co takového není samozÅ™ejmostí, ale záleží na každém z nás, zda tomu tak skuteÄnÄ› bude. A to si mnozí Å™idiÄi neuvÄ›domují.svÄ›tlomet
K tomu, abyste se mohli zodpovědně pohybovat po silnici, musíte

  • znát pravidla silniÄního provozu,
  • dokonale ovládat své vozidlo,
  • mít vozidlo v dobrém stavu,
  • být pÅ™edvídatelní,
  • také dobÅ™e osvÄ›tlení,
  • a samozÅ™ejmÄ› splňovat i veÅ¡keré ostatní dopravní pÅ™edpisy.

SilniÄní pravidla i ovládání vozidla mnoho Å™idiÄů dobÅ™e zvládá. Bohužel, i ti zkuÅ¡ení Äasto zanedbávají to, v jakém stavu se jejich vozidlo nachází. Nezřídka tak na silnicích můžete potkat i Å™idiÄe, kteří by na ní nemÄ›li co dÄ›lat. TÅ™eba ti, kteří mají prasklé pÅ™ední sklo anebo ti, kterým nesvítí pÅ™ední svÄ›tlo.nákladní auto
I když tÅ™eba považujete svícení za bílého dne za zbyteÄnost, ze zákona je to v ÄŒeské republice povinné. ÄŒlovÄ›k nikdy neví, kdy se mohou svÄ›telné podmínky okolí náhle zmÄ›nit. A k tomu, aby doÅ¡lo k náhlé zmÄ›nÄ› viditelnosti je vždy jen krůÄek – staÄí, když pÅ™ejedete nejbližší kopec a rázem se dostanete do mlhy anebo do hustého lesa. V takovém případÄ› je kvalitní osvÄ›tlení naprostou samozÅ™ejmostí.
Nezapomeňte se proto pÅ™esvÄ›dÄit o tom, zda máte k dispozici opravdu spolehlivé autožárovky. U novÄ›jších typů vozidel s oddÄ›lenými potkávacími a dálkovými svÄ›tly se jedná o žárovky h7, u starších typů vozidel jde o dvouvláknové žárovky h4. Vybírat byste mÄ›li podle jejich svÄ›telného toku, dosahu, životnosti i osvÄ›tlení protijedoucích automobilů. A zajímat vás bude jistÄ› i cena.
V každém případě musíte mít náhradní autožárovky vždy s sebou v povinné výbavě vozidla. A samozřejmě je také musíte umět svépomocí vyměnit, pokud vám některý světelný zdroj cestou praskne.

https://www.vigan.cz