Vyvarujte se nákupu autožárovek od neznámého výrobce

Vyvarujte se nákupu autožárovek od neznámého výrobce


Schválení pro provoz na pozemních komunikacích – každý výrobek z této kategorie musí být opatÅ™en certifikaÄním (homologaÄním) Å¡títkem. Pro Evropu platí písmeno E a pro každou zemi jiné Äíslo, napÅ™. pro ÄŒesko je to oznaÄení E8. ZnaÄka vÅ¡ak může být vytiÅ¡tÄ›na prakticky na jakékoli žárovce, není to tedy smÄ›rodatný ukazatel kvality. Proto se také obecnÄ› nedoporuÄuje nakupovat autožárovky „no name“, neznaÄkové a nejasného původu.

dálnice

Kvalita a záruka – pouze ověřený výrobce vám může garantovat záruku v rámci prodejního vztahu. Jen tak máte jistotu, že výrobek nepÅ™estane svítit po týdnu provozu, a zároveň v případÄ› defektu bude možné vadný kus vymÄ›nit. U renomovaných znaÄek je navíc malá pravdÄ›podobnost závady, kvalita produktů se u výrobců Philips, Osram, Tungsram a Bosch pohybuje zhruba na shodné úrovni.

Spektrum barev – svÄ›tla z pÅ™edních svÄ›tlometů nesmí hrát vÅ¡emi barvami, bylo by to sice zábavné, ale pomÄ›rnÄ› nebezpeÄné. Povolena je pouze barva bílá, která ovÅ¡em může mít drobné odchylky v odstínech. Odchylky se znaÄí jako teplé nebo studené a to má pak rozhodující vliv na vnímání prostoru a celkovou pohodu Å™idiÄe za volantem. Platí, že Äím vyšší teplota chromatiÄnosti, tím více se svÄ›tlo pÅ™ibližuje dennímu sluneÄnímu záření, a tím je zajiÅ¡tÄ›na vÄ›tší pozornost a komfort. ŘidiÄ je ménÄ› unaven a snižuje se pak pravdÄ›podobnost pÅ™ehlédnutí dopravního znaÄení, mikrospánku, nebo nehody. Běžné halogenové žárovky svítí teplejším odstínem zhruba 3200 K, nÄ›které sofistikovanÄ›jší výrobky, napÅ™. autožárovka Osram Nightbreaker mají studenÄ›jší, pÅ™ijatelnÄ›jší barvu 3600 K a Osram Cool Blue Intense dokonce 4200 K, která se barvÄ› denního svÄ›tla 5200 K pÅ™ibližuje nejvíce.

světla aut

Výkon versus životnost – nezapomínejte také na známé pravidlo, které platí pro vÅ¡echna osvÄ›tlovací tÄ›lesa: Čím intenzivnÄ›jší zdroj, tím kratší dobu bude svítit. Pro halogenové žárovky také platí nepřímá úmÄ›ra poÄtu spínacích cyklů a délky života.

https://www.vigan.cz