Výbojkami se svítí i rostlinám

Výbojkami se svítí i rostlinám


Že vyžadují rostliny ke svému růstu sluneÄní svit, je známo každému z nás. Už i dÄ›ti ve Å¡kolách jsou seznamovány s procesem fotosyntézy a vlivem svÄ›tla na růstovou fázi a na tvorbu kvÄ›tů a plodů. SluneÄní záření lze vÅ¡ak nahradit i umÄ›lým osvÄ›tlením, zvláštÄ› v nepříznivých podmínkách mírného a subpolárního pásma. Využívají se k tomu s velkým úspÄ›chem již desítky let dosud nejsilnÄ›jší zdroje, jaké ÄlovÄ›k dokázal sestrojit – výbojky.pÄ›stování rostlin ve skleníku

Čím si posvítit na rostliny

Sodíkové výbojky – vysokotlaké zdroje tohoto typu jsou dosud nejvýkonnÄ›jší, které si můžeme zvolit. Dosahují svitu až 130 lumen / W, tedy svÄ›telného toku pÅ™ibližnÄ› 130 tisíc lumen pÅ™i odbÄ›ru elektrické energie jednoho tisíce Wattů. Mohou tedy zásobovat umÄ›lým svÄ›tlem obrovskou plochu skleníků a i pÅ™i vyšším odbÄ›ru energie jsou stále v pÅ™epoÄtu na výnosy z pÄ›stování rostlin rentabilní. V jejich svÄ›telném spektru pÅ™evažuje žlutá, oranžová a Äervená barva delších vlnových délek, a to je výhodné zejména pro tvorbu kvÄ›tů a podporu tvorby plodů, ale vÄ›tÅ¡inÄ› rostlin se daří pod sodíkovými výbojkami i růst.
Kombinované zdroje – některé typy výbojek plněných https://www.prace.cz/poradna/aktuality/detail/article/jak-se-stat-obchodnim-zastupcem/ sodíkem mají upravené spektrum s přidanou složkou modré barvy kratších vlnových délek a lze je využívat jak pro fázi růstu rostlin, tak i fázi tvorby květů. Na trhu se můžete s těmito typy setkat např. u výrobce Osram pod obchodním názvem Plantastar. obří skleník
Metalhalogenidové výbojky – vývoj tÄ›chto zdrojů spoÄívá ve využívání různých chemických prvků uvnitÅ™ baňky, které mohou upravit svÄ›telné spektrum podle potÅ™eb zákazníků a jsou cílenÄ› využívány zejména pro růstovou fázi, kdy je pomÄ›r mezi kratšími a delšími vlnami svÄ›tla vyvážený. NejÄastÄ›ji jde o metalhalogenidové zdroje se spektrem od 380 do 680 nm, což umožňuje pÄ›stování takříkajíc neomezeného poÄtu rostlin a tvorby důležitého zeleného barviva – chlorofylu.

https://www.vigan.cz