Vybírejte z designových zásuvek a vypínačů

Vybírejte z designových zásuvek a vypínačů


VypínaÄe a zásuvky nejsou zrovna tím, co by nás pÅ™i rekonstrukci nebo výstavbÄ› trápilo nejvíc, ale i na takové drobnosti bychom nemÄ›li zapomínat. Je až s podivem jak dokážou tyto malé krabiÄky ovlivnit design celé místnosti. Náš výbÄ›r ovlivňuje hlavnÄ› praktiÄnost a poÅ™izovací cena, jenže není to pÅ™eci jenom málo?! Na trhu už najdete nejrůznÄ›jší Å™ady, které se liší materiálem, barvou i zpracováním a tak je opravdu z Äeho vybírat. Například Å™ada unica colors Lightpark nabízí nadÄasové rámeÄky, které rozhodnÄ› stojí za trochu pozornosti. Sami nakonec budete pÅ™ekvapeni, jaké vypínaÄe nebo zásuvky je možné si pořídit.Montáž elektroinstalace

Kouzlo je v těch nejmenších detailech
Diskuze nad obývací soupravou nebo kuchyňskou linkou Äasto probíhá celé hodiny, dny i mÄ›síce, než vÅ¡ichni zúÄastnÄ›ní dojdou ke spoleÄnému rozhodnutí. ProÄ tedy koneÄné rozhodnutí pÅ™i výbÄ›ru zásuvek nebo vypínaÄů trvá sotva pár minut? PÅ™itom kouzlo tkví v tÄ›ch nejmenších detailech, to ví každý dobrý designér nebo architekt. I sebelepší vybavení nemusí v interiéru působit uceleným dojmem, pokud není sladÄ›né i s tÄ›mi nejmenšími detaily. I malé vybavení v podobÄ› zásuvek a vypínaÄů může ovlivnit celý prostor. Pokud tedy budete na vypínaÄe a zásuvky poohlížet jen jako na nezbytné plastové krytky elektroinstalace, s koneÄného výsledku budete možná zklamaní.

V dobách minulých možná mÄ›ly zásuvky a vypínaÄe pouze jeden konkrétní úÄel, ale ty doby už jsou dávno pryÄ. Primární úkol se u zásuvek a vypínaÄů nikterak nezmÄ›nil, ale jejich rozsah možností se za nÄ›kolik let o hodnÄ› rozšířil. VypínaÄe tak mohou sloužit k nastavení jasu svÄ›tla, ovládání topení, spuÅ¡tÄ›ní audio sestavy nebo k manipulaci s roletami. RámeÄky zásuvek

Už dávno neplatí, že zásuvka nebo vypínaÄ musí být vyrobeny z nevzhledného bílého plastu nebo keramiky, která navíc po urÄité dobÄ› získává nažloutlý nádech. Na výbÄ›r je dÅ™evo, kov s vysokým leskem nebo beton a porcelán.

https://www.vigan.cz