Vyberte si, hobby nebo manželství

Vyberte si, hobby nebo manželství


Když se muž vÄ›nuje svému koníÄku naplno a podÅ™izuje mu veÅ¡kerý svůj volný Äas, nemÄ›l by se ženit. Nebo by mÄ›l najít ženu, která jeho koníÄek podporuje a aktivnÄ› sdílí. OpaÄný přístup ženy je jen na Å¡kodu a manželství může i kvůli takové hlouposti, jako je akvaristika, skonÄit.

malé kotě

Vyberte si, hobby nebo manželství

NÄ›které manželovo hobby může být ku prospÄ›chu vÅ¡ech, a proto se dají pÅ™imhouÅ™it oÄi, když je zase zavÅ™ený v dílnÄ› a nÄ›co kutí. UrÄitÄ› z jeho kutilství vzejde nÄ›co, z Äeho bude mít rodina radost. Horší jsou koníÄky typu cyklistika, akvaristika, nebo nÄ›co obdobného. Manžel tráví se svým koníÄkem spoustu Äasu a na rodinu mu už Äas nezbývá.

  • Když jezdí na kole, má dobrou kondici a dobÅ™e vypadá. Ale co s tím, když se doma vyskytuje spoÅ™e.
  • Když se vÄ›nuje chovu akvarijních rybiÄek, doma se sice zdržuje, ale není niÄím rodinÄ› prospěšný. Jsou s tím jen starosti. HlavnÄ› finanÄní.

Jednou je to nová zářivka t5, bez které nemohou rybiÄky existovat! Potom jde o spotÅ™ebu vody. JeÅ¡tÄ› Å¡tÄ›stí, že alespoň za elektrickou energii neplatíte tak nehorázné ceny, viÄte? Aspoň že i manžel myslí na spotÅ™ebu energií a poÅ™izuje si kvalitní zářivky t5! Jinak byste ho už dávno vyrazila i s akvárky! Ale ono k tomu daleko není, viÄte?

Máte ale na vybranou.

  1. BuÄ se zaÄnete zajímat o akvaristiku a budete souÄasnÄ› spoleÄný Äas trávit u akvárií.
  2. Nebo ukonÄíte působení v manželství, které Vás nenaplňuje.
  3. Ale také můžete chytit zlatou rybku a přát si jedno jediné přání. Ne, to je nesmyslná varianta!
ryby v žárovce

V každém případÄ› si ale nejdřív s manželem o jeho hobby promluvte. Pochvalte ho za to, že se alespoň snaží snižovat finanÄní náklady poÅ™izováním zářivek t5, ale že je to málo, aby VaÅ¡e manželství mohlo spokojenÄ› pokraÄovat dál. Nedávejte ultimáta, ani se tvrdÄ› nedomáhejte svých potÅ™eb spoleÄných chvil. Jen mu naznaÄte, že byste chtÄ›la být tou malou rybkou, aby se Vás také vÅ¡iml. Trocha humoru nikoho nezabije!

Teprve potom uvidíte, jak se k celému problému staví Váš manžel. Musíte poÄítat s tím, že se svého koníÄku nevzdá. Že bude usilovat o jeho provozování i nadále. Ale když se bude snažit najít zlatou stÅ™ední cestu, potom to chce jen Äas, pokud na to jeÅ¡tÄ› máte trpÄ›livost.

https://www.vigan.cz