Vliv světla na naše oči

Vliv světla na naše oči


V dneÅ¡ní dobÄ› je na náš zrak vyvíjen Äím dál tím vÄ›tší tlak a není divu, jelikož se Äím dál tím víc využívá pro práci, ale i volný Äas elektronických přístrojů. Hodiny trávíme díváním se do monitorů a díky tomu se stále více projevuje krátkozrakost. Dokonce hrozí, že Äísla nemocných budou stále stoupat. SamozÅ™ejmÄ› důsledkem zvyÅ¡ujícímu se tlaku na naÅ¡e oÄi. MÄ›li bychom si uvÄ›domit, že kvalita a barva osvÄ›tlení mají podstatný vliv na náš zdravý zrak, ale je také pravdou že svÄ›tlo samo o sobÄ› ovlivňuje celkovÄ› náš zdravotní stav spoleÄnÄ› s naší psychickou stránkou. Dokonce má velký vliv na naÅ¡i výkonnost a efektivnost pÅ™i práci.

světla

Všechno se dá změnit

Statistiky jsou jedna vÄ›c a realita, jak k nim budeme pÅ™istupovat, je zase ta druhá. Pro své oÄi můžeme udÄ›lat víc, než si myslíme. Můžeme jim poskytnout komfort, vybrat si vhodné osvÄ›tlení do svých místností. OvÅ¡em na trhu se objevuje mnoho různých svítidel a pro obyÄejné uživatele je mnohdy složité se v daných žárovkách vyznat. Vybrat si lze podle potÅ™eb, LED žárovky Praha svým odborným poradenstvím rádi pomohou pÅ™i výbÄ›ru vhodného typu.

  • Teplé svÄ›tlo – pokud bude svojí hodnotou nižší, než 3 300 K je naprosto ideální pro navození relaxaÄní atmosféry, k odpoÄinku a k pocitu zklidnÄ›ní celého organismu. Takové svÄ›tlo bude vhodné do ložnice nebo nÄ›jakých odpoÄinkových zón.
  • Studené svÄ›tlo – je vyšších hodnot a je skvÄ›lým pomocníkem pÅ™i práci, stimuluje smysly a také podporuje dokonale soustÅ™edÄ›ní. Takové svÄ›tlo je ideální do pracovny, kuchynÄ›, dílen nebo k psacímu stolu.

osvětlení

NebezpeÄí Äíhá ve Å¡patné volbÄ›

Přímým nebezpeÄím pro zrak je nejen Å¡patná volba barvy svÄ›tla a hodnot svítivosti žárovky. Bohužel i problikávající svÄ›tla jsou hrozbou. Pokud nám zaÄne svÄ›tlo problikávat a my jsme schopní to zaregistrovat, tak vÄ›tÅ¡inou vcelku pÅ™irozenÄ› vymÄ›níme žárovku za novou, jelikož nám to vadí. Existují ale i nehomologované produkty, které neprojdou kvalitní kontrolou a svým vyzaÅ™ováním nám v podstatÄ› Å¡kodí. Proto je vždy doporuÄené zakupovat kvalitní výrobky od profesionálních výrobců, kteří nám zaruÄí komfortní produkty Å¡etrné naÅ¡emu zdraví.

https://www.vigan.cz