Typy světelných zdrojů

Typy světelných zdrojů


Kdybychom měli vyjmenovat všechny typy světelných zdrojů, nějakou tu chvíli by nám to zabralo. Existuje jich totiž nepřeberné množství. My si toto téma trošku zjednodušíme a zaměříme se na několik základních typů a jejich výhody a nevýhody.žlutě svítící zářivka
ZaÄít nemůžeme s niÄím jiným než s klasickou žárovkou. Jedná se o jednoduché zařízení, které zatím patří k nejpoužívanÄ›jším svÄ›telným zdrojům. PostupnÄ› je ale zaÄínají vytlaÄovat úspornÄ›jší typy. Mezi výhody tohoto zařízení patří cena, snadné regulování jasu, konstrukÄní jednoduchost, Å¡iroký rozsah napÄ›tí, jsou ekologicky nezávadné a nabízí Å¡iroké spektrum barev svÄ›tla. Nevýhodou je pak kratší životnost než u ostatních druhů a také vyšší energetická nároÄnost.
Na stejném principu jako klasické žárovky pracují tyhalogenové, které ale uvnitÅ™ baňky dosahují jeÅ¡tÄ› vyšší teploty, což má za následek vyšší jas. Mezi její výhody patří energetická úspora dosahující oproti běžným žárovkám 20-30 %, dále vysoká životnost, žádné UV záření, konstantní svÄ›telný tok se Å¡irokou Å¡kálou teploty barev Äi možnost ovlivňování jasu. Nevýhodou je pak samozÅ™ejmÄ› vyšší cena.klasická zářivka
Dalším typem jsou pak zářivky, což jsou nízkotlaké rtuÅ¥ové výbojky. Může se jednat o trubicovou Äi kruhovou zářivku vhodnou pro specifická svítidla, ale také pro takové prostÅ™edí, kde je tÅ™eba rovnomÄ›rné osvÄ›tlení interiéru a dlouhou životnost. KromÄ› toho dokážou uspoÅ™it až 85 % energií a nabízí Å¡irokou Å¡kálu teploty barev. Jejich nevýhodou je pak omezený výbÄ›r, vyšší poÅ™izovací cena, vÄ›tší rozmÄ›r a pomalejší nábÄ›h do plné svítivosti.
Kompaktní (úsporné) zářivky pracují na stejném principu jako jiné zářivky, ale vyrábí se ve tvaru klasických žárovek, které také mají nahradit. Nabízí vysokou životnost, energetickou úsporu až 80 %, nÄ›kolikanásobnÄ› vyšší úÄinnost než u klasické žárovky, různé tvary a možnost vnitÅ™ního i venkovního použití. Nevýhodou je opÄ›t vyšší poÅ™izovací cena, nekompabilita se vÅ¡emi stmívaÄi, poÅ¡kození pÅ™i Äastém vypínání a zapínání Äi pomalejší start.
NejúspornÄ›jší (a to až o 90 %) jsou LED žárovky, které fungují na principu pÅ™etváření elektrického proudu přímo na svÄ›tlo. KromÄ› úspory nabízí také nejdelší životnost ze vÅ¡ech zdrojů, okamžitý start, nízká provozní teplota, nepoÅ¡kodí se Äastým zapínáním a vypínáním, možnost využití spektra barevné Å¡kály, snadná recyklace (nejedná se o nebezpeÄný odpad), neprodukují žádné nebezpeÄné záření, svÄ›tlo je stálé (nebliká), žárovky nepraskají a nabízí Å¡irokou Å¡kálu tvarů. Jedinou nevýhodou zde pak zůstává vyšší poÅ™izovací cena.

https://www.vigan.cz