Teambuilding a vylepšování vztahů na pracovišti


Teambuilding, neboli nejrůznÄ›jší kolektivní akce pro posílení vztahů v kolektivu, je skvÄ›lým nástrojem pro tmelení kolektivu. Probíhá zábavnou a zajímavou formou. NejÄastÄ›ji jde o sportovní a outdoorové aktivity, které jsou vhodné pro skupiny lidí. Teambuilding vyžaduje vÄ›tÅ¡inou spolupráci Älenů týmu. Je skvÄ›lý pro uvÄ›domÄ›ní si rolí v týmu, a pro vylepÅ¡ení vzájemné komunikace kolegů a Älenů skupiny. Zefektivní se spolupráce a pracovní proces celkovÄ›. Aktivity jsou koncipovány tak, aby dobÅ™e vyhovovaly danému konkrétnímu kolektivu, a aby zlepÅ¡ily týmový výkon.

SpoleÄné pÅ™ekonávání úkolů a pÅ™ekážek

Teambulding slouží k vytváření situací, které vyžadují kolektivní spolupráci, a spoleÄné pÅ™ekonávání různých nástrah a pÅ™ekážek, to vÅ¡e zábavnou a zajímavou formou. MÄ›lo by jít o zážitek a odpoÄinek, nikoliv nÄ›jakou stresovou nebo nároÄnou Äinnost. Kolektiv by se mÄ›l pÅ™edevším dobÅ™e pobavit, a mít spoleÄný zážitek. Pomůžeme vám sestavit akce pro kolektiv a zamÄ›stnance na míru. Disponujeme i nejrůznÄ›jším potÅ™ebným vybavením pro sportovní aktivity.

https://www.vigan.cz