Světlo je jednou ze známek života

Světlo je jednou ze známek života


AÄkoliv existují organismy, které žijí celý svůj život v naprosté tmÄ› a vyhovuje jim to, vÄ›tÅ¡ina organismů je zvyklá na střídání dne a noci. Je to naprosto pÅ™irozený biorytmus, který je tÅ™eba dodržovat, aby tÄ›lo a duÅ¡e byly zdravé. Pokud vÅ¡ak organismus, který je střídání denní doby je zvyklí, najednou o tohle střídání pÅ™ijde, pÅ™ijde také o své zdraví a vitalitu. Zajímavé je sledovat tento jev u lidí, kteří vyzkouší takzvané pobyty ve tmÄ›. TÄ›lo je takovým pobytem neuvěřitelnÄ› zatížené, a i když si nÄ›kdo myslí, že to tÄ›lu prospívá, nakonec by bylo lepší, kdyby tento jedinec udÄ›lal zejména zmÄ›nu v osvÄ›tlení, které ve své domácnosti nebo zamÄ›stnání používá.
decentní osvětlení baru
Chcete-li vy uÄinit zmÄ›nu, která má reálný význam, pak neváhejte a zvolte technologii, která vám k tomu dopomůže. Philips Huepatří do technologií, které mají smysl nejenom pro vylepÅ¡ení domácnosti jako takové, ale také z hlediska vylepÅ¡ení celého života. StaÄí jenom vÄ›dÄ›t, jak je tÅ™eba svÄ›tlo nastavit, aby vám vždy jenom prospívalo.

Zkuste na chvíli věnovat pozornost světlu

Málokdo to dÄ›lá, ale pÅ™itom je to tak důležité. ŘeÄ je o svÄ›tlu a jeho dávkování po dobu dne. Zatímco ve dne byste si mÄ›li užívat slunce a jeho svÄ›tla, v noci byste naopak mÄ›li osvÄ›tlení ztlumit a navodit tak atmosféru, která panuje v noci. Nejenom, že tím budete pÅ™irozenÄ› tÄ›lu říkat, že se má pomalu ukládat ke spánku, ale k tomu vÅ¡emu celý váš biorytmus bude fungovat lépe. A kde se tohle vÅ¡echno projeví?
teplé veÄerní svÄ›tlo
– Energie = díky pÅ™irozenému spánku s vyplaveným melatoninem si více odpoÄinete, než pokud byste byli jenom unavení
– Nálady = lepší spánek je zpravidla důvodem pro užívání si dobré nálady
– Nemoci = není to ještě prokázané, ale je možné, že vlivem špatně nastaveného světla dochází k problémům, které se v tělu mohou vypracovat až do různých nemocí

https://www.vigan.cz