Spolehlivost prověřených výrobků autožárovek H7 Osram

Spolehlivost prověřených výrobků autožárovek H7 Osram


SpoleÄnost Osram produkuje již déle než sto let spolehlivé výrobky osvÄ›tlovací techniky. Výrobní program zaujímá pÅ™ibližnÄ› pÄ›t tisíc nejrůznÄ›jších typů svÄ›telných zdrojů poÄínaje vybavením domácností a konÄe speciálními typy pro zdravotnická pracoviÅ¡tÄ›, laboratoÅ™e, dokonce i osvÄ›tlení pojezdových a vzletových drah mezinárodních letiÅ¡Å¥.

autožárovka

Významným produkÄním segmentem firmy Osram je sféra žárovek do pÅ™edních svÄ›tlometů automobilů. Marketingový program vývoje a výroby halogenových žárovek pro automobilový průmysl se opírá o nÄ›kolik základních modelových Å™ad, jejichž cílem je uspokojit vÅ¡echny typy zákazníků. Každý Å™idiÄ upÅ™ednostňuje jiné parametry a vlastnosti, i když je nutné dodržet zákonem stanovená pravidla zejména hodnoty svÄ›telného toku a teploty chromatiÄnosti.

Světelná energie versus životnost

Pro osvÄ›tlovací techniku obecnÄ› platí fyzikální zákon, který se vztahuje na svÄ›telný výkon a životnost samotného zdroje. Čím vyšší svÄ›telné parametry, tím kratší dobu bude zdroj v provozu. Týká se to i autožárovek a každý Å™idiÄ by si mÄ›l být této skuteÄnosti vÄ›dom. Jestliže vám tedy nÄ›který výrobek na etiketÄ› nabízí neuvěřitelnÄ› silný svÄ›telný výkon a zároveň tisíce hodin provozu, jde nejspíš o faleÅ¡nou propagandu.
Autožárovky H7 Osram lze v zásadÄ› rozdÄ›lit do nÄ›kolika základních kategorií, kde se upÅ™ednostní buÄ vysoký výkon anebo dlouhá životnost, a to vždy na úkor jednoho nebo druhého. TÅ™i nejprodávanÄ›jší typy jsou Night Breaker, Cool Blue a Ultra Life.

noÄní svÄ›tla

NepatrnÄ› vyšší poÄet zákazníků upÅ™ednostňuje Night Breaker, který se vyznaÄuje Å¡piÄkovým výkonem a ve srovnání s běžnou halogenovou žárovkou poskytuje až o 130 procent více příjemného svÄ›tla v odstínu neutrální bílé. Pro Å™idiÄe dokonalý komfort, ovÅ¡em životnost v nÄ›kolika stovkách hodin vyžaduje ÄastÄ›jší výmÄ›nu žárovek.
Namodralý odstín bílého svÄ›tla Cool Blue snižuje únavu, zvyÅ¡uje bdÄ›lost a ostražitost a pÅ™ispívá k vyšší bezpeÄnosti silniÄního provozu.
Modely produktové řady Ultra Life naopak sází na dlouhodobou spolehlivost. Není výjimkou, že v předních světlometech vydrží 6 až 7 let denního provozu.

https://www.vigan.cz