Rtuťové výbojky

Rtuťové výbojky


Výbojka je uzavÅ™ená sklenÄ›ná trubice, naplnÄ›ná smÄ›sí různých par a plynů do které se pustí https://www.tyden.cz/rubriky/sport/zimni-sporty/biatlon/sef-ibu-doufa-ze-rusy-pusti-na-olympiadu-rozhodne-se-v-prosinci_455336.html elektrický proud a trubice se rozzáří. První ÄlovÄ›k, který realizoval tento bizardní nápad byl Antoine-Henri Becquerel. Protože síla svÄ›tla nebyla moc silná, dopracoval se tento vÄ›dec k tomu, aby potÅ™el vnitÅ™ek sklenÄ›né trubice fluorescenÄním nátÄ›rem, který absorbuje svÄ›tlo jedné vlnové délky a vytváří nové svÄ›tlo jiné vlnové délky. A právÄ› tento náhodný experiment vyÅ¡el a pro svÄ›t objevil „studené svÄ›tlo’’.pouliÄní lampa
U vÅ¡ech tÄ›chto svÄ›telných zdrojů jde o získání svÄ›tla elektrickým výbojem v prostÅ™edí par kovů nebo plynů, a to je odliÅ¡uje od běžných žárovek. První výbojka založená na tomto popsaném principu byla naplnÄ›ná parami rtuti nízkého tlaku a stÄ›ny trubice byly natÅ™ené luminoforem. Ten umožňuje vidÄ›t ultrafialové záření, které vydává elektrický výboj. Tato výbojka ale nebyla jeÅ¡tÄ› tak dobrá, aby se mohla zaÄít hromadnÄ› používat v domácnostech a v průmyslu.
Nízkotlaké výbojce se běžnÄ› říká zářivka. A zářivku, kterou bylo možné použít pro běžné osvÄ›tlení domácností, obchodů a továren, svÄ›tu pÅ™edvedl Arthur H. Compton z jedné americké spoleÄnosti a veÅ™ejnost ji mohla obdivovat v roce 1936, kdy byla pÅ™edvedena na významném obÄ›dÄ› ve Washingtonu. TÅ™i roky poté zaÄaly tyto zářivky vyrábÄ›t dvÄ› americké firmy. V EvropÄ› se zaÄala tato výroba až po druhé svÄ›tové válce, a to ve Velké Británii. Velký zájem o nÄ› byl hlavnÄ› kvůli nízké spotÅ™ebÄ› elektrické energie, ve srovnání s běžnými žárovkami. Výbojky také déle vydržely a jejich svÄ›tlo Å¡lo různÄ› barevnÄ› tónovat podle použitého nátÄ›ru luminoforu.osvÄ›tlené nádraží
PodobnÄ› vznikly i neonová svÄ›tla, která používají jako plyn neon a staly se symbolem svÄ›telných reklam. O jejich vznik se postaral Georges Claude. Z Claudovy neonové trubice se postupnÄ› vyvinuly i výbojky pro pouliÄní osvÄ›tlení. RtuÅ¥ové výbojky lightpark.cz dÄ›lají svÄ›tlo se zelenomodrým odstínem a sodíkové s jasnÄ› oranžovým svÄ›tlem. Na rozdíl od zářivek a neonů jsou tyto výbojky vysokotlaké.

https://www.vigan.cz