Rtuťová výbojka nachází uplatnění kvůli produkci UV záření

Rtuťová výbojka nachází uplatnění kvůli produkci UV záření


RtuÅ¥ové výbojky byly vůbec prvním typem, který se zaÄal instalovat do pouliÄních svÄ›tel. Byly to ve své dobÄ› nejvýkonnÄ›jší zdroje umÄ›lého svÄ›tla a pro veÅ™ejné osvÄ›tlení byly dostaÄující. Vydávaly nazelenalé svÄ›tlo a jejich typickou vlastností byla expozice nÄ›kterých složek UV záření. ÄŒasem je zcela nahradily sodíkové výbojky a dnes se s nimi ve veÅ™ejném osvÄ›tlení prakticky nesetkáte.
ovládací panel solária
Této vlastnosti se také zaÄalo pozdÄ›ji využívat pro zdroje, kde je UV záření žádoucí. A tak se na trhu objevila první „horská sluníÄka“ a také lampy pro chovatele plazů a akvarijních ryb. UV lampa na bázi nízkotlaké Äi vysokotlaké rtuÅ¥ové výbojkytotiž nabízí tÅ™i základní možnosti využívání:
Desinfekce– dodnes slouží nÄ›které z nich jako speciální výrobky pro desinfekÄní úÄely. Mohou alespoň zÄásti zastoupit bazénovou chemii, zvláštÄ› tam, kde není žádoucí chlorování vody. Zároveň je lze použít pro desinfekci akvárií, terárií, klecí, voliér a toalet domácích mazlíÄků. Ocení je chovatelé ptactva, plazů, hlodavců, i koÄek.
chameleon v teráriu
Chov plazů– zvláštní skupinu chovaných zvířat v zajetí tvoří plazi a obojživelníci. Každý zkuÅ¡ený chovatel vám potvrdí, že tito tvorové jsou primárnÄ› závislí na sluneÄním záření, a že je vyžadují pro tvorbu vitamínu D, který nemohou z žádných zdrojů pÅ™ijímat v potravÄ›. Pro tyto úÄely je ideální rtuÅ¥ová lampa, která zároveň poskytuje dostatek tepla. Teplo je další podmínkou pÅ™ežití plazů, protože to nejsou tzv. teplokrevní živoÄichové.
Solária – dříve se pro „horská slunce“ používaly nevhodné rtuÅ¥ové výbojky, které vyzaÅ™ovaly více než 60 procent nebezpeÄného záření UVC. To se dnes využívá pouze pro desinfekci a pro moderní solária se konstruují speciální výbojky, jejichž složení ultrafialových paprsků pÅ™ibližnÄ› odpovídá pÅ™irozenému sluneÄnímu záření odchycenému ozonovou vrstvou, tedy pouze s nepatrným obsahem Å¡kodlivého záření UVC a s pÅ™evahou záření UVB a UVA.

https://www.vigan.cz