Romantické Benátky a jejich jedinečnost

Romantické Benátky a jejich jedinečnost


Historické jádro kouzelných italských Benátek se nachází v Benátské lagunÄ›, která je souÄástí Jaderského moÅ™e. MÄ›sto s naprosto originálnÄ› Å™eÅ¡enou architekturou vzniklo na bažinách a jeho cílem bylo poskytnout útoÄiÅ¡tÄ› pronásledovaným Římanům v dobÄ›, kdy už Římská říše nebyla mocnou a neporazitelnou zemí. Bažiny urÄitÄ› splnily úÄel, dnes je toto mÄ›sto unikátem Evropy. Asi 54 dni v roce musí zvládnout zvednutou hladinu asi o 1 metr. V souÄasné dobÄ› je to také mÄ›sto, které velice Äasto Äelí záplavám, a to bohužel tak velkým, že musí používat protipovodňové zábrany a ani to Äasto nestaÄí. V ohrožení tak je mnoho významných historických staveb.

Ben

Už v dávné historii si místo vysloužilo oznaÄení jako námoÅ™ní a obchodní centrum a významné stÅ™edisko sklářství. Benátské lustry a zrcadla pÅ™edstavovaly vždy symbol bohatství a vkusu. Dnes je mÄ›sto významným kulturním a spoleÄenským centrem s velice bohatým kulturním životem. Známý je karneval nebo filmový festival. Je zde stále velký přístav a také letiÅ¡tÄ›. To umožňuje Äilý turistický ruch.

Ben1

Letecky vám cesta do Benátek zabere tak právÄ› Äas na skleniÄku Å¡ampaňského a romantické vyznání. Romantika k Benátkám prostÄ› patří. Levné letenky Benátky vám urÄitÄ› nenaruší rozpoÄet. Ale mÄ›sto, které je magnetem pro filmaÅ™e a povinnou zastávkou vÅ¡ech výletních lodí, není levné (nejvyšší ceny v Itálii). Pokud nechcete utrácet zbyteÄnÄ›, rozhodnÄ› si zvolte ubytování nÄ›kde mimo turisticky významnou zónu a samotné historické centrum navÅ¡tÄ›vujte jen za úÄelem poznávání. Jediný rozmar, který musíte alespoň jednou v Benátkách zažít, je plavba na gondole. LoÄky, které se zde plaví od 11. století mají Å¡tíhlý trup s plochým dnem, aby dobÅ™e manévrovaly v úzkých a mÄ›lkých kanálech. Od roku 1562 bylo nařízeno, aby byly Äerné barvy a odstranily se tak rozdíly v majetkových pomÄ›rech vlastníků. LoÄky se tak vÄ›tÅ¡inou zdobily kvÄ›ty. Za půlhodinovou projížÄku dáte asi 90 eur.

Podnebí je zde přímořské a mírné, v únoru teploty dosahují 14 °C, v březnu a dubnu už se pohybují k 20 °C, což je pro výlety ideální.

https://www.vigan.cz