Proč potřebujeme vypínače a zásuvky

Proč potřebujeme vypínače a zásuvky


Když se Å™ekne vypínaÄe a zásuvky, vÄ›tÅ¡ina z nás si automaticky pÅ™edstaví ten od stropního osvÄ›tlení a klasickou elektrickou zásuvku. Je to samozÅ™ejmé, koneckonců jsou to dva typy tÄ›chto zařízení, se kterými se setkáváme nejÄastÄ›ji a které nejvíce používáme. OvÅ¡em nejsou to ani zdaleka jediné druhy, se kterými se můžeme setkat a také setkáváme.

Otázkou vÅ¡ak může být, proÄ je tak moc potÅ™ebujeme. Copak bychom bez nich nemohli být? Nebo jsme již tak zavaleni technologií, že by se naÅ¡e civilizace v podstatÄ› zhroutila, kdyby najednou pÅ™estali existovat?

vypinac2

Abychom mohli na tuto otázku odpovědět, musíme se nejprve podívat, na jakém principu vlastně pracují a co vše pro nás dělají.

VezmÄ›me nejprve zásuvku. Jejím úkolem je být portem, skrz který je možné pÅ™ivádÄ›t elektrickou energii do daného přístroje. A je jedno, zda se jedná o klasický typ, který najdeme prakticky kdekoliv, Äi o USB nebo HDMI kabel. PÅ™es ni se zkrátka vytváří spojení mezi elektrárnou a daným strojem. A vÅ¡ichni víme, že stroje potÅ™ebují elektÅ™inu.

AvÅ¡ak nejen elektÅ™inu je možné s jejich pomocí pÅ™evádÄ›t. Mohou to být i audiovizuální signály (pÅ™enášené samozÅ™ejmÄ› ve formÄ› elektrických impulzů, podobnÄ› jako naÅ¡e neurony pÅ™enáší vjemy z naÅ¡ich oÄí Äi uší do mozku pomocí elektrických signálů). Příkladem jsou nejrůznÄ›jší DVD Äi BLU-RAY pÅ™ehrávaÄe, propojené s televizí.

zasuvka1

VypínaÄe pak mají trochu podobnou funkci. PouÅ¡tí Äi brání vstupu elektrické energie do urÄité Äásti přístroje. Funguje to obvykle na principu propojování a rozpojování kontaktů. Tím nám umožní danou vÄ›c zapnout Äi vypnout. KaždopádnÄ› je to díky nim, že nám tÅ™eba televize nehraje celý den, aniž by ji bylo nutno vytáhnout ze zásuvky, nebo že celý den nesvítí stropní svÄ›tlo.

Jak je vidÄ›t, dÄ›lají toho pro nás skuteÄnÄ› hodnÄ›. A je fakt, že bychom se bez vÄ›tÅ¡iny z nich dnes prakticky nedokázali obejít. Jsme zkrátka příliÅ¡ závislí na elektÅ™inÄ›. Ale možná je to důvod k zamyÅ¡lení: opravdu je toto cesta, kterou chceme jít?

https://www.vigan.cz