Proč dát přednost LED zářivce před klasickou skleněnou trubicí

Proč dát přednost LED zářivce před klasickou skleněnou trubicí


VÅ¡esmÄ›rové vs. smÄ›rové osvÄ›tlení– klasické lineární zářivky po zažehnutí výboje zaÄnou vyzaÅ™ovat svÄ›tlo do vÅ¡ech smÄ›rů, luminiscenÄní vrstva se nachází na celé ploÅ¡e válce sklenÄ›né trubice a vzhledem k tomu, že se trubice nachází v uzavÅ™eném tÄ›lesu, jde o nehospodárný svÄ›telný zdroj. Část svÄ›telné energie směřuje do zadní Äásti krytu, odkud je zÄásti pohlcována a nevyužita. LED zářivky mají naopak diody umístÄ›né pouze ve smÄ›ru osvitu a jejich efektivita je vyšší.
zářivkové osvětlení v šatně
SpotÅ™eba energie– kromÄ› smÄ›rovosti je nasnadÄ› také samotný příkon. U klasických zářivek je vyšší řádovÄ› o desítky procent pÅ™i shodné hodnotÄ› svÄ›telného toku. Z ekonomického hlediska se tedy vyplatí nahradit stávající technologii nízkotlakých výbojek polovodiÄovými prvky.
Délka provozu– jednou z nejpodstatnÄ›jších výhod technologie polovodiÄových svÄ›telných zdrojů je jejich životnost. Dnes již běžnÄ› pÅ™esahuje 25 tisíc hodin a výjimeÄná nejsou ani rozmezí 50 – 100 tisíc hodin spolehlivého provozu. Elektronické prvky jsou napájeny nízkým napÄ›tím pÅ™es přívodní transformátor, nepÅ™ehřívají se, a tím pádem mohou pracovat spolehlivÄ› Å™adu let. Zbytkové teplo je totiž tím zásadním omezujícím faktorem, který zkracuje životnost klasických zářivek na řádovÄ› pouhé tisíce hodin.
promítací sál
Rozsah barevných teplot– u výbojkových zářivkových trubic, zvláštÄ› tÄ›ch starších, které jeÅ¡tÄ› dnes mohou být v Äinnosti v nÄ›kterých domácnostech, je teplota vyzaÅ™ovaného svÄ›tla pomÄ›rnÄ› studená a hodí se spíše pro osvÄ›tlování pracoviÅ¡Å¥, jako jsou dílenské provozy, montážní linky apod. Jejich ostré svÄ›tlo se vÅ¡ak nehodí tam, kde je tÅ™eba nastolit urÄitou intimitu a poklidnou atmosféru, napÅ™. v obývacím pokoji nebo v ložnici. led zářivku lze vybírat i v teplé bílé barvÄ› s teplotou chromatiÄnosti pÅ™ibližnÄ› 3200 K a je možné ji umístit prakticky kamkoliv. Na výbÄ›r máme různé délky a nejsme vázáni pouze na jeden rozmÄ›r trubic, na který byli lidé zvyklí pÅ™ed nÄ›kolika desítkami let.

https://www.vigan.cz