Osvětlení vozovky před řidičem

Osvětlení vozovky před řidičem


Každý Å™idiÄ by si mÄ›l v prvé Å™adÄ› uvÄ›domit, jak důležité je mít kvalitní a spolehlivé osvÄ›tlení. Bez svÄ›tel bychom se totiž běžnÄ› neobeÅ¡li. V naÅ¡ich konÄinách ani ve dne, natožpak v noci, kdy potÅ™ebujeme svÄ›tla jako sůl. jízda za volantem na pravé stranÄ› automobilu, rozmazaný pohled pÅ™i vysoké rychlosti silnice pÅ™ed vozidlem

  • Žárovka h7 lightpark.cz je vhodná do pÅ™edních svÄ›tel jakéhokoliv automobilu.
  • PotÅ™ebujete je také jako souÄást povinné výbavy.
  • Využijete je pÅ™i každodenní jízdÄ›, kdykoliv a kdekoliv.
  • U nás je povinnost svítit ve dne i v noci.

SvÄ›tla znamenají vyšší pocit bezpeÄnosti a je to také dokázáno různými průzkumy. Čím vÄ›tší pÅ™ehled na silnici máte, tím vÄasnÄ›ji můžete zareagovat na vzniklou nepÅ™edvídatelnou situaci.
Nikdo nepÅ™edpokládá, že by mÄ›l zavinit nÄ›jakou nehodu, jenomže i pÅ™esto, se o to může mnohdy pÅ™iÄinit nÄ›jaké divoké zvíře, které srazíme na dálnici, Äi na silnici nižší třídy. Pokud máte dobrý rozhled a pÅ™ehled o nÄ›kolika desítkách metrů pÅ™ed vámi, stát se to nemusí.Äerný automobil pohled zepÅ™edu na svÄ›tlo a pÅ™ední sklo

Výrobce autožárovek Osram

Výrobce Osram je celosvÄ›tovou Å¡piÄkou na trhu ve výrobÄ› tÄ›chto produktů. Tato spoleÄnost má nÄ›kolik poboÄek po celém svÄ›tÄ›. Produkuje pouze kvalitní a profesionální výrobky, avÅ¡ak za ceny, které si může dovolit každý.
Vybírat si můžete z produktů:

  1. Cool Blue Intense
  2. UltraLife
  3. Original

Všechny typy jsou ideální pro přední světlo H7.
Z tÄ›chto verzí si Å™idiÄ může vybrat jakýkoliv typ. VÅ¡echny jsou vhodné a profesionální. Například cool blue intense je výraznÄ› Äiré až modré svÄ›tlo. Original je kvalitní a stálý produkt, který má dlouhou životnost a také nÄ›kolik dalších pozitivních vlastností a UltraLife má až trojnásobnou životnost oproti běžnému produktu. VÅ¡echny jsou vyzkouÅ¡ené a ověřené. Léta praxe zdokonalily tato svÄ›tla až do výjimeÄné a jedineÄné verze, která stojí za to, abyste si ji pořídili. Lidé si tuto znaÄku poÅ™izují po celém svÄ›tÄ›. Dlouhá životnost je známkou kvalitní výroby a stálosti tÄ›chto produktů. Osram má v tomto ohledu pouze vynikající zkuÅ¡enosti a vyrábí výrobky s dlouhou životností, které si poÅ™izují nejenom běžní uživatelé, ale i profesionální Å™idiÄi.

https://www.vigan.cz