Osvětlení místností

Osvětlení místností


Tipy
JistÄ› jste už nÄ›kdy byly v místnosti, kde pronikalo velice málo svÄ›tla. Nejen, že to celou místnost opticky zmenÅ¡uje, ale Äasto to i znemožňuje kvalitní vykonávání dané práce, protože po tmÄ› se Å¡patnÄ› dÄ›lají například dokumenty do práce. Navíc lidské tÄ›lo není uzpůsobené pro dokonalé vidÄ›ní ve tmÄ›, takže si tím i kácíme zrak. A proto je důležité mít nejen kvalitní svÄ›tla s úspornými žárovkami, ale také je i dobÅ™e rozmístit. Pokud vÅ¡e tohle dodržíte, tak se nemusíte niÄeho obávat a sami poté uvidíte, jak se celkový stav tohoto problému zlepÅ¡il. Už i nakoupením kvalitních LED žárovek za pÅ™ijatelnou cenu docílíte mnohem lepších výsledků.
LED žárovka
Rozmístění
Abychom si to ukázali na praktickém příkladu, tak se pÅ™esuneme například do obývacího pokoje. Tam je základem celého úspÄ›chu jedno hlavní stropní svítidlo, jenž umístÄ›te doprostÅ™ed místnosti. ÄŒasto zde bývá dominantou lustr. OvÅ¡em u toho je jedna hlavní nevýhoda. Pokud budou jednotlivé žárovky praskat, tak jich budete muset vymÄ›nit více. A proto se se spíše vyplatí zakoupit jednu silnou a hlavní. HlavnÄ› potom nezapomeňte na další doprovodná svítidla, protože ty dodají dalším místům dostatek svÄ›tla. Například v ložnici to bývá lampiÄka na noÄním stolku. Díky ní budete moct si Äíst knížky pÅ™ed spaním a zároveň na nÄ› dobÅ™e uvidíte.
stropní svítidlo
LED technologie
Poslední dobou je masivní pÅ™esun z klasických wolframových žárovek na LED technologii. Ale proÄ je tomu tak? Má to své podstatné výhody a důvodů je více než dost. Takovým hned prvním, s kterým se setkáte je velice dlouhá životnost. U klasiky po urÄité dobÄ› praskne wolframové vlákno a Vy s tím neudÄ›láte nic. Kdežto u tÄ›chto modernÄ›jších typů nic takového není, takže životnost je mnohem delší. Zakoupením LED zářivky ve skuteÄnosti Äasem uÅ¡etříte mnohem více penÄ›z, protože má mnohem vyšší úÄinnost, a naopak o dost menší tepelné ztráty.

https://www.vigan.cz