Nestárnoucí tvar žárovky s paticí E27

Nestárnoucí tvar žárovky s paticí E27


Vývoj osvÄ›tlovací techniky je velice zajímavý z hlediska retrospektivního pohledu teprve od okamžiku objevu elektrického proudu a jeho praktického využití. VeÅ™ejné osvÄ›tlení plynovými lampami nahradily na konci 19. stol. první obloukové lampy FrantiÅ¡ka KÅ™ižíka, které tohoto „Äeského Edisona“ pÅ™ežily o nÄ›kolik desítek let.
Po 2. svÄ›tové válce zaÄala slavná éra rtuÅ¥ových, sodíkových a halogenidových výbojek a v domácnostech stále dominovaly žárovky s wolframovým vláknem a s paticí E27. Tento nejrozšířenÄ›jší typ svÄ›telných zdrojů držel primát až do nedávné doby, kdy se oficiálnÄ› pÅ™estal nabízet na pultech obchodů, zatímco jej nenápadnÄ› vytlaÄily LED diody.

světlo

Praktické uplatnění našly LED diody až mnohem později

Princip polovodiÄové technologie přímé pÅ™emÄ›ny elektrického stejnosmÄ›rného proudu na svÄ›telnou energii byl sice znám již na poÄátku 60. let, ale minimálnÄ› půl století trvalo, než se technický vývoj posunul kupÅ™edu natolik, aby bylo možno LED diody využít jako zdroj umÄ›lého svÄ›tla. Dnes také Äerpáme jedné z nejpodstatnÄ›jších výhod této technologie – možnosti získat libovolný barevný odstín, aniž by bylo zapotÅ™ebí speciálních svÄ›telných filtrů.

žárovky

Žárovkový závit je pojmenován po svém vynálezci

AÄkoli je LED technologie tou nejmodernÄ›jší vymožeností, kterou nám souÄasná technika může nabídnout, využívá nÄ›kterých osvÄ›dÄených principů z minulosti. Jsou to pÅ™edevším tvary sklenÄ›né baňky a patice, tzv. Edisonův závit, nejÄastÄ›ji v provedení průmÄ›ru 27 mm s oznaÄením E27. A tak v okamžiku, kdy držíte v ruce moderní svÄ›telný polovodiÄový zdroj, jste propojeni skrze závit patice s jeho vynálezcem na pÅ™elomu 19. a 20. století.
VÄ›tÅ¡ina moderních žárovek se vyrábí v provedení napodobujícím mléÄné sklo klasické baňky. NÄ›které vÅ¡ak, ÄistÄ› z nostalgických důvodů, mohou být transparentní, pÅ™iÄemž jsou uvnitÅ™ aktivní prvky instalovány do tvaru pÅ™ipomínajícího wolframové vlákno. Máte pak dojem, že jde o retro styl, což byl pravdÄ›podobnÄ› také zámÄ›r samotného výrobce.

https://www.vigan.cz