Nechcete změnit vypínač?

Nechcete změnit vypínač?


Na tom, že doma i leckde jinde používáme elektřinu, není vůbec nic divného. Stalo se to už dávno samozřejmostí, nad kterou se nepozastavujeme.
OvÅ¡em k tomu, abychom si tuto mohli dopřávat, potÅ™ebujeme mimo jiné i vypínaÄe. A jakkoliv se nepozastavujeme ani nad tÄ›mito, zde bychom asi mÄ›li svůj pohled na vÄ›c pÅ™ece jenom zmÄ›nit. A to proto, že zatímco na elektÅ™inÄ› nic zmÄ›nit nemůžeme, u vypínaÄů je to jiná. Ty stále jeÅ¡tÄ› až příliÅ¡ Äasto používáme takové, jaké byly poplatné i hodnÄ› vzdálené dobÄ›, jež už zmizela v propadliÅ¡ti dÄ›jin.Äervený vypínaÄ
Dodnes máme v mnoha příbytcích ony zcela neatraktivní modely, jaké se u nás vyráběly ještě za totality, kdy jsme si je pořizovali jednoduše z toho prostého důvodu, že nic lepšího k sehnání nebylo. A je chyba, že si je ponecháváme a používáme i dnes, kdy už je nabídka alternativ více než pestrá a můžeme si tak dopřát i něco podstatně lepšího.
Porovnejte si tÅ™eba takovéto klasické vypínaÄe, jaké používáme po notnÄ› dlouhou Å™adu let, s tím, jak vypadají vypínaÄe Schneider Lightpark! Možná budete přímo pÅ™ekvapeni tím, jak se od sebe tyto liší. A to nikoliv pouhou funkcí, nýbrž hlavnÄ› vzhledem.
ZmínÄ›ná vysoce modulární Å™ada UNICA nám může nabídnout pÅ™esnÄ› to, co nám doposud Äasto schází. A to možnost výbÄ›ru právÄ› takového vypínaÄe, který dokonale zapadne do leckterého interiéru. Protože je tu na výbÄ›r ze Å¡iroké barevné Å¡kály, z různých barev a barevných kombinací, ba i designů. Které se vÅ¡echny bez rozdílu hodí k jednotným modulárním strojkům, jež jsou tu používány. Takže si tu ÄlovÄ›k může hravÄ› vybrat z různých tvarů a barev rámeÄků, aniž by riskoval, že tyto nebudou kompatibilní s tím Äi oním strojkem.Äerná šňůra
Každý si tu tak může najít pÅ™esnÄ› takový vypínaÄ, jaký by si na tom kterém místÄ› pÅ™edstavoval, každý si tu pÅ™ijde bez problémů na své. A může tak jednou provždy skoncovat s tím, co liknaví naÅ¡inci používají dodnes. A co bývá nejednou přímo pro ostudu.
A co vy? Půjdete s dobou a pořídíte si nÄ›jaký dokonalý typ vypínaÄe? Nebo budete nadále zpáteÄnicky tvrdit, že vám ty staré nevzhledné modely z dávných Äasů staÄí?

https://www.vigan.cz