Na volbě žárovky H4 by vám mělo záležet, není to jen obyčejné spotřební zboží

Na volbě žárovky H4 by vám mělo záležet, není to jen obyčejné spotřební zboží


Jezdit v noci pouze s umÄ›lým svÄ›tlem je mnohem nároÄnÄ›jší, než ve dne za jasné sluneÄné oblohy, což mohou potvrdit takříkajíc vÅ¡ichni automobiloví závodníci. Například závody Formule 1 probíhaly až do roku 2008 pouze ve dne a řídit v noci ve vysoké rychlosti takový vůz není vůbec snadné.jízda po osvÄ›tleném mostÄ›

Řízení vozidla v noci je obtížnější

Snížená viditelnost vlivem deÅ¡tÄ›, ale pÅ™edevším po západu slunce klade na Å™idiÄe vyšší nároky, proto jsou také za nároÄnÄ›jší považovány automobilové závody provozované v noÄních hodinách. Na otázku proÄ tomu tak je, je snadná odpovÄ›Ä, mohou za to pÅ™evážnÄ› dva důvody. Tím prvním je únava Å™idiÄe vlivem zvýšené tvorby hormonu melatoninu, který organismus zklidňuje, ale zároveň snižuje vnímání. Melatonin se výraznÄ›ji tvoří i pÅ™i použití žárovek s teplejším odstínem vyzaÅ™ovaného svÄ›tla.
Druhým důvodem zvýšení tlaku na Å™idiÄe v kabinÄ› za jízdy v noci je nižší úhel periferního vidÄ›ní. Periferní vidÄ›ní je důležité pro orientaci v prostoru a mozkovou Äinnost, Äím je pozorovaný prostorový úhel vyšší, tím rychleji a snáz mozek vyhodnocuje situace v blízkém okolí. Za použití běžných autožárovek se může jízdní komfort, rychlost rozhodování a reakce Å™idiÄe snížit řádovÄ› až o desítky procent.
Proto je velmi důležitá barva světla umělého zdroje v předním světlometu, která by měla dosahovat u žárovek H4 Lightparkhodnoty alespoň 3500 K, v ideálním případě 4200 K, která se řadí do kategorie neutrálního bílého světla.osvětlená dálnice

Nezapomínejte na pravidelné seřizování světlometů

Na seÅ™izování svÄ›tel se Äasto zapomíná vzhledem k tomu, že automobil je pomÄ›rnÄ› složitý mechanismus a jeho provozovatel musí pamatovat na celou Å™adu důležitých úkonů – kontrolu paliva, oleje, stavu pneumatik, chladicí a brzdové kapaliny atd. SvÄ›tlům se příliÅ¡ pozornosti nevÄ›nuje a pravidelné seÅ™izování dodržuje jen zlomek Å™idiÄů. Bez této procedury vÅ¡ak nemáte jistotu, že i sebelepší autožárovka bude svítit tak, jak vám to výrobce garantuje.

https://www.vigan.cz