Na provizorium ani nepomyslete

Na provizorium ani nepomyslete


Je naprosto jasné, že už chcete bydlet. Že spěcháte se stěhováním do nového. Není divu.

  • Tak dlouho jste oÄekávali tu chvíli, kdy budete mít hotovou hrubou stavbu.
  • Tak dlouho jste Äekali na poslední úpravy vnitÅ™ku domku.
  • A nyní koneÄnÄ› můžete nastÄ›hovat pár vÄ›cí a už můžete zaÄít bydlet!

ikona světla

Je jasné, že musíte jeÅ¡tÄ› nÄ›jaké ty úpravy dokonÄit, ale už máte funkÄní kuchyni i ložnice. A v obývacím pokoji chybí jen nÄ›kolik kusů nábytku, který se právÄ› dokonÄuje v dílnÄ›. A zásuvky a vypínaÄe? Ty poÄkají. Zatím máte jen ty staré, aby se dalo svítit a používat elektrospotÅ™ebiÄe.

A myslíte si, že je to rozumné?

Umíte si pÅ™edstavit, že už bydlíte v nedokonÄeném domku a že vždycky bude nÄ›co pÅ™ednÄ›jšího, než si pořídit unica vypínaÄe a zásuvky? A věřili byste tomu, že si na staré zásuvky a vypínaÄe zvyknete natolik, že Vám nepÅ™ijdou divné, zaÅ¡lé a nemodernÄ› kazící interiér? PÅ™ed nÄ›které pÅ™ijde skříňka s televizí. Jinou zastavíte nÄ›jakým dalším nábytkem. Ale Vy si vůbec neuvÄ›domujete, jak moc ublížíte prostoru, který voní novotou!

Otázka tedy zní: Je rozumné nechávat zásuvky a vypínaÄe v provizoriu s tím, že nÄ›kdy na nÄ› pÅ™ijde Å™ada? Není! A tomu věřte!

spínaÄ svÄ›tla

Vzchopte se a uÄiňte patÅ™iÄné kroky.

Nemyslete si, že takový detail, jako jsou kvalitní unica vypínaÄe a zásuvky v celém domÄ› nemůže poÅ¡kodit celkový dojem místností! VybiÄujte se k tomu, abyste na žádné provizorium nepÅ™istoupili, jinak Vám původní stav vÄ›cí zůstane celý život! Koukejte se zaměřit i na takové detaily, jako jsou unica vypínaÄe a zásuvky a nainstalujte si je hned a do vÅ¡ech místností! NeÄekejte, až Vám na nÄ› nÄ›kdy zbyde Äas. Uvidíte, jak budete rádi rozsvÄ›cet a zhasínat. A jednou si Å™eknete, že jste dobÅ™e udÄ›lali!

Víte, provizoria nejsou dobrá. Bývají nedokonalá a mají nepříjemný dopad na vzhled místností. To si uvÄ›domte vÄas, než na nÄ›jaký budete zase chtít pÅ™istoupit.

https://www.vigan.cz