Lisabon letecky za babku

Lisabon letecky za babku


Zajímavostí tohoto portugalského mÄ›sta je skuteÄnost, že má své letiÅ¡tÄ› přímo v centru mÄ›stské zástavby. Když si zakoupíte levné letenky lisabon levneletenky.cz rozhodnÄ› to nenaruší váš finanÄní rozpoÄet, a tak toto nádherné mÄ›sto s neopakovatelnou atmosférou můžete navÅ¡tívit tÅ™eba jen na prodloužený víkend nebo krátkou oddechovou dovolenou, když si potÅ™ebujete odpoÄinout a zmÄ›nit vzduch.moderní tvář Lisabonu
Z původnÄ› fénického obchodního stÅ™ediska z 12. století pÅ™. n. l. se za Äasů římského blahobytu stal souÄástí Římské říše a ta z nÄ›j udÄ›lala centrum kÅ™esÅ¥anství na Pyrenejském poloostrovÄ›. Jak Å¡ly dÄ›jiny, mÄ›stem a okolím proÅ¡lo mnoho váleÄných tažení a usadilo se zde nÄ›kolik národů. Teprve v 15. – 16. století naÅ¡eho letopoÄtu se z Portugalska stala významná koloniální říše a díky moÅ™eplavbÄ› a množství obchodů se z Lisabonu stalo jedno z nejvýznamnÄ›jších a nejbohatších mÄ›st Evropy. V roce 1755 zasáhlo mÄ›sto katastrofální zemÄ›tÅ™esení, vzniklé požáry a následná vlna tsunami zniÄili velkou Äást mÄ›sta a o život pÅ™iÅ¡lo až 100 tisíc lidí. MÄ›sto bylo také postiženo nájezdy napoleonského vojska. Teprve v polovinÄ› 19.století se zaÄala do Lisabonu vracet výstavba a zakládání moderních institucí.
I pÅ™es drsné dÄ›jiny mÄ›sto nabízí svým návÅ¡tÄ›vníkům to, co se podaÅ™ilo dochovat, a tak na návÅ¡tÄ›vníky hledající historii evropských mÄ›st Äeká například Národní muzeum starého umÄ›ní, Diamantový dům sloužící v polovinÄ› 16.století jednomu ze Å¡lechtických rodů, klášter a kostel Matky boží zrestaurovaný v roce 1755. K procházce zve pěší zóna Rua Augusta s krásnÄ› zrenovovanými historickými fasádami a VítÄ›zným obloukem.VítÄ›zný oblouk
Lisabon leží především v těsné blízkosti řeky Tejo, která ústí do Atlantského oceánu. Za návštěvu stojí i most Vasca de Gamy, který je se svou délkou 17 345 m druhým nejdelším mostem Evropy a výškou 155 m je jednou z největších konstrukcí v Portugalsku. Je technicky zhotovený tak, že by vydržel zemětřesení 4,5x větší, než bylo to v roce 1755.
FanouÅ¡ci fotbalu urÄitÄ› využijí možnost navÅ¡tívit 3 pÅ™ední portugalské kluby a stadion, kde se hrálo nÄ›kolik zápasů Eura 2004.

https://www.vigan.cz