LED žárovky jsou bezpečné a málo reklamované zboží

LED žárovky jsou bezpečné a málo reklamované zboží


VÄ›tÅ¡ina z nás se nÄ›kdy v životÄ› setkala s nÄ›jakým výrobkem, který nám pÅ™inesl více starostí, než užitku. BuÄ pÅ™estal fungovat brzy po skonÄení záruÄní doby, nebo jsme jej museli na své náklady dopravit do obchodu, Äi servisního centra, anebo zkrátka nesplnil naÅ¡e oÄekávání a vrátili jsme jej v zákonné lhůtÄ›. Poruchy mixérů, žehliÄek, toustovaÄů, chladniÄek, praÄek, to vÅ¡e se takříkajíc vyhýbá LED žárovkám. VÄ›tÅ¡inou plní svou funkci Å™adu let a na vadný kus již z výroby narazíte zřídka, tedy pÅ™edevším u výrobků znaÄkových, nikoli u levných imitací z Číny.žárovka Philips

LED žárovky patří k výrobkům s nízkým poÄtem reklamací

Velmi dlouhou provozní dobu a minimum hlášených poruch umožňuje samotný princip průchodu elektrického proudu o stejnosmÄ›rném napÄ›tí, které je transformováno v přívodním zdroji. LED žárovky Lightpark nejsou zkrátka baňky s odÄerpaným vzduchem, kde se žhaví velmi tenké kovové vlákno, náchylné na chvÄ›ní a Äasté zhasínání a rozsvÄ›cení. Žhavení vláken může probíhat velmi omezenou dobu, u klasických žárovek zhruba 1000 hodin, u halogenových žárovek pÅ™ibližnÄ› dvojnásobnÄ› déle. To ovÅ¡em neplatí pro svítidla LED, aÅ¥ už se jedná o tvary žárovek, zářivkových trubic, pásků, panelů, bodových reflektorů, podsvícení monitorů a dalších aplikací. PropoÄítaná životnost se odhaduje na rozmezí od 25 do 100 tisíc hodin.LED žárovka E27

Žádné toxické kovy

Toxicita LED žárovky je pÅ™i rozbití prakticky nulová, pÅ™i úderu pouze praskne plastový kryt, nic z baňky nevytéká, ani se nevysype, nejsou tam žádné nebezpeÄné těžké kovy (olovo, kadmium a rtuÅ¥) a pochopitelnÄ› ani zdraví Å¡kodlivé radioaktivní (ionizující) záření.
Proto je také možné odhazovat vysloužilé kusy do běžného elektroodpadu (nikoli do kontejnerů s odpadem komunálním), vÄ›tÅ¡ina výrobků je recyklovatelných a nebylo by rozumné, aby využitelné druhotné suroviny konÄily ve spalovnách.

https://www.vigan.cz