LED halogeny versus sodíkové výbojky ve veřejném osvětlení

LED halogeny versus sodíkové výbojky ve veřejném osvětlení


Mnohým z nás to může připadat přirozené, protože se takto osvětlují silnice a chodníky dlouhá léta, naopak když někde zahlédneme bílé světlo, podobné dennímu spektru, zdá se, že něco není v pořádku, a že oranžový nádech je přece „normální“.
lampa na ulici.jpg
Také nám může pÅ™ipadat, že oranžová barva je Å™idiÄi vnímána příjemnÄ›ji a tedy, že pÅ™ispívá k vÄ›tší bezpeÄnosti silniÄního provozu. Žlutooranžové svÄ›tlo pÅ™ece tolik neoslňuje, navíc v jeho záři nepÅ™ehlédnete svÄ›tla automobilů, která svítí bílým svÄ›tlem. Takové myÅ¡lenky vás mohou napadnout, pÅ™itom je pravda nÄ›kde úplnÄ› jinde, a je pÅ™edevším velice prozaická.
Důvodem, proÄ je odstín pouliÄních svÄ›tel takový, a ne jiný, je fakt, že je vÄ›tÅ¡ina tÄ›chto svÄ›tel osazena sodíkovými vysokotlakými výbojkami. PrávÄ› sodík způsobuje ono typické zbarvení dožluta. Sodíkové výbojky dnes již téměř plnÄ› nahradily rtuÅ¥ové výbojky, které svítily více nazelenalým až namodralým svÄ›tlem. MaximálnÄ› se s nimi setkáte v nÄ›kterých menších obcích.
světlo před katedrálou.jpg

Žlutooranžová barva má na silnicích svá úskalí

Sodíkovým výbojkám tedy patří svÄ›t již nÄ›kolik desítek let a dokonce ani v Praze se neuvažuje o jejich progresivní výmÄ›nÄ› za LED halogeny. Důvodů je více. Prozatím jsou stále tyto zdroje svÄ›tla relativnÄ› levné, jejich životnost pÅ™esahuje 15 tisíc hodin, ovÅ¡em nevýhodou je pÅ™edevším právÄ› ta žlutooranžová barva. Je totiž vÄ›decky prokázáno, že právÄ› toto svÄ›telné spektrum naruÅ¡uje lidskému zraku vnímání barev a navíc celý osvÄ›tlený prostor vnímáme jako celkovÄ› tmavší. V závÄ›ru to pÅ™ináší snížené periferní vidÄ›ní až o 35 procent ve srovnání s bílým svÄ›tlem o stejné intenzitÄ›. V silniÄním provozu je to tedy znaÄná nevýhoda – potÅ™ebujete minimálnÄ› o tÅ™etinu delší Äas k reakci na vozovce v případÄ› nenadálé zmÄ›ny v silniÄním provozu. ParadoxnÄ› je bílé svÄ›tlo tedy mnohem bezpeÄnÄ›jší, než odstín emitovaný sodíkovou výbojkou.
lampa nad dveřmi.jpg
Řada lidí již o této problematice ví a také se snaží o jistou zmÄ›nu. NÄ›které ulice už osvítily LED diodové zdroje, pÅ™esto si budeme muset jeÅ¡tÄ› mnoho let poÄkat na radikálnÄ›jší zmÄ›nu. Dá se vÅ¡ak oÄekávat pokles cen technologií LED a tím pádem se výraznÄ›ji podtrhnou jejich výhody – zejména extrémnÄ› dlouhá životnost, odolnost, jednodušší údržba (žádné startéry a pÅ™edÅ™adníky), a pochopitelnÄ› bezpeÄnÄ›jší provoz na silnicích.

https://www.vigan.cz