Kompaktní zářivky v teplých nebo studených barevných odstínech světla

Kompaktní zářivky v teplých nebo studených barevných odstínech světla


Klasické žárovky s wolframovým vláknem, tedy i halogenové žárovky s výjimkou výrobků pro automobilový průmysl, musely ustoupit moderním technologickým postupům a od roku 2012, resp. od roku 2016, se již nesmí prodávat s oznaÄením „svÄ›telný zdroj“. Tím důvodem byla nevyhovující energetická třída C, tady velmi neúsporná, s vysokými nároky na spotÅ™ebu elektrické energie. Příkon tÄ›chto žárovek byl skuteÄnÄ› obrovský vzhledem k tomu, kolik svÄ›tla dokázaly vyprodukovat, v podstatÄ› se vÄ›tÅ¡ina elektÅ™iny spotÅ™ebovala na vznik tepla a pouhých 10 – 15 procent pÅ™ipadlo na umÄ›lé svÄ›tlo. obývací pokoj se svítidly

ProÄ nahradit klasické žárovky kompaktními zářivkami

Nepříjemné studené svÄ›tlo– kompaktní zářivkyse těšily nepříliÅ¡ dobré povÄ›sti kvůli jejich studenému svÄ›tlu, které nebylo zrovna příjemné pro intimní osvÄ›tlení ve veÄerních hodinách. Lidský organismus velmi citlivÄ› reaguje po západu slunce na vÅ¡echny nepÅ™irozené zmÄ›ny, a tÄ›mi jsou zvláštÄ› pÅ™echody mezi svÄ›telnými spektry. Jsme-li naladÄ›ni na odpoÄinek, rozhodnÄ› nám vadí ostrý pÅ™echod na bílé denní svÄ›tlo o teplotÄ› chromatiÄnosti vyšší, než 3500 K. Dnes lze ovÅ¡em mezi tÄ›mito svÄ›telnými zdroji zvolit barvu svÄ›tla podle svého uvážení, výbÄ›r barevných odstínů je mnohem vyšší, než tomu bylo pÅ™ed dvaceti lety. Kompaktní zářivka Lightpark tedy může plnÄ› zastoupit vláknovou žároviÄku v lampiÄce na noÄním stolku, stejnÄ› jako dobÅ™e poslouží u psacího stolu, v kuchyni, nebo u jídelního koutu. Pro volbu správného odstínu je vhodné se inspirovat napÅ™. v kamenných prodejnách s nábytkem a bytovými doplňky.lustrové svítidlo
Dlouhá životnost– staré neduhy, jako bylo blikání a dlouhý nábÄ›h na maximální výkon, se za posledních deset let podaÅ™ilo takÅ™ka eliminovat. Vývojová pracoviÅ¡tÄ› výroby svítidel se také zaměřila na prodloužení provozní doby žárovek a zářivek. Dnes je již běžným standardem životnost 25 tisíc hodin a rovněž velmi nízká ekologická zátěž pÅ™i výrobÄ›. Problematická vÅ¡ak může být likvidace vysloužilých výrobků, které obsahují rtuÅ¥, a musí se tudíž ukládat do kontejnerů oznaÄených jako nebezpeÄný odpad.

https://www.vigan.cz