Kompaktní zářivky opět středem zájmu zákazníků

Kompaktní zářivky opět středem zájmu zákazníků


Kompaktní zářivky pracují na shodném principu jako klasické lineární trubice, pouze technický pokrok umožnil jejich konstrukci zmenÅ¡it do „kompaktního“ rozmÄ›ru, jehož velikost se pÅ™ibližuje klasickým žárovkám. To také dovolilo jejich tvůrcům využít nejpoužívanÄ›jší patici na celém svÄ›tÄ› – Edisonův závit E27 a E14 a tím zaÄala éra úspory energetických zdrojů v domácnostech. Na ni navázaly technologie LED diod a dnes jsou oba typy této osvÄ›tlovací techniky nejvyužívanÄ›jšími zdroji umÄ›lého svÄ›tla pÅ™edevším v domácnostech.
Dnešní „úsporky“ také mohou nabídnout širší možnosti, než jejich předchůdci z devadesátých let, vývoj se zaměřil na odstranění některých problémů, které dnes již patří minulosti.kompaktní trubicová zářivka.jpg

Zkrácení náběhu na maximální výkon

PÅ™edevším se zkrátil Äas potÅ™ebný pro zažehnutí výboje a vyzaÅ™ování svÄ›telné energie v plné intenzitÄ›. Původní typy nabíhaly do svého maxima velmi pomalu, nÄ›kdy až deset až patnáct minut, a to byl nepříjemný jev zvláštÄ› tam, kde se umÄ›lé svÄ›tlo vyžaduje pÅ™i pohybu osob, napÅ™. na schodech, chodbách, v průchodech, ve snížených podhledech (sklepy) nebo v místech, kde je nutné vyhýbat se pÅ™ekážkám.

Změny ve složení luminoforu

SvÄ›tlo z kompaktních zářivek vzniká v důsledku elektrického výboje, který po zapálení hořákem rozkmitá Äástice rtuti a vzácných plynů, napÅ™. argonu, a ty dopadají na tenkou vrstviÄku z různých kovů. Výboj rtuÅ¥ových par vydává ultrafialové záření a to se po dopadu na tento tzv. luminofor pÅ™eměňuje na svÄ›tlo. Velmi tedy záleží na tom, jaké složení luminofor má.starý typ kompaktní zářivky.jpg
Vývoj tÄ›chto svítidel dnes umožnil využít jejich pÅ™edností na maximum, a to právÄ› zásluhou zmÄ›n ve složení luminiscenÄní vrstvy, která umožňuje mÄ›nit barvu svÄ›telného zdroje. Nyní máme k dispozici pomÄ›rnÄ› Å¡iroké spektrum odstínů bílého svÄ›tla a na trhu se oznaÄují jako „teplé nebo studené“. Teplá bílá se hodí spíše do obývacích pokojů a ložnic, studená bílá pak na pracovní stoly v domácnostech i v kancelářích.

https://www.vigan.cz