Kde se rtuťová výbojka uplatní

Kde se rtuťová výbojka uplatní


S rtuÅ¥ovou vysokotlakou výbojkou se již v pouliÄním osvÄ›tlení setkáte velice zřídka. Tam jsou postupnÄ› nahrazovány svými souputníky – sodíkovými Äi halogenidovými zdroji. Mají vÅ¡ak stále svá pozitiva, která ani v osvÄ›tlování budov, ulic a veÅ™ejných prostranství nejsou zanedbatelná.
PomÄ›rnÄ› Äasto vÅ¡ak lidský život provází v technické oblasti technologických zázemí průmyslové výroby. Jako příklad můžeme uvést UV lampy do solárií a zařízení podobného typu (horské slunce), lakýrnické provozy, kde rtuÅ¥ová výbojka slouží k vytvrzování a zpevnÄ›ní nátÄ›ru, výrobu kompozitních materiálů a lepených spojů a nÄ›které další Äinnosti.rtuÅ¥ová výbojka ve veÅ™ejném osvÄ›tlení

Jaké výhody můžeme oÄekávat od rtuÅ¥ových vysokotlakých výbojek

Polohovatelný zdroj – pÅ™edevším nezáleží na umístÄ›ní výbojky ve svítidle vzhledem k její ose vůÄi zemskému stÅ™edu, což může být naopak problematické u nÄ›kterých sodíkových Äi metalhalogenidových výbojek.
Odolnost vůÄi mrazu – můžete se na ni spolehnout jak v letním vedru, tak i v extrémních mrazech, bez problémů startuje i pÅ™i teplotách kolem 20 stupňů pod nulou.
Nízké výrobní náklady – v průbÄ›hu nÄ›kolika desítek let se rtuÅ¥ové výbojky Lightpark.cz vyrábÄ›ly již rutinními procesy, Äímž se snížila výrobní nároÄnost a požadavky na surovinové a energetické zdroje. Automatické výrobní linky mohou snížit cenu tÄ›chto výrobků na minimum.reflektory veÅ™ejného osvÄ›tlení
Žádný zapalovaÄ â€“ uvnitÅ™ tÄ›lesa se nachází pouze tlumivka, odpadá tedy starost o Äinnost zapalovaÄe a tím se snižují náklady na provozní údržbu.
Velmi dlouhá životnost – pohybuje se řádově kolem 15 tisíc hodin v závislosti na typu zdroje a také výrobci. Tedy opět nižší náklady na pravidelnou výměnu výbojek.
Světelný tok – jeho hodnota se v průběhu životnosti příliš nemění, zdroje pracují spolehlivě po dobu řady let a snížení intenzity světelného toku je maximálně 15 – 20 procent.

https://www.vigan.cz