Kde se používají LED autožárovky

Kde se používají LED autožárovky


V dneÅ¡ní dobÄ› má prakticky každý dospÄ›lý ÄlovÄ›k Å™idiÄský průkaz. Je fakt, že ne vÅ¡ichni z nich jsou aktivními Å™idiÄi, oprávnÄ›ní k řízení osobního automobilu vÅ¡ak mají. SouÄástí této výuky bývají i základní fakta o běžném voze, jako kde co je v motoru, stejnÄ› jako normální úkony, jako je tÅ™eba výmÄ›na oleje.

AvÅ¡ak jelikož tyto Äinnosti neprovádíme dennÄ›, ba obvykle ani roÄnÄ›, není divu, že je pomÄ›rnÄ› rychle po ukonÄení autoÅ¡koly zapomeneme. Po nÄ›jaké dobÄ› tak známe jen to, co potÅ™ebujeme k jeho každodenní obsluze. JemnÄ›jší detaily nám unikají.

autozarovka1

Víte například, jaké typy žárovek v autÄ› najdeme? A že jich je dost, když se nad tím blíže zamyslíte. StaÄí si jen vzpomenout, kolik nejrůznÄ›jších druhů svÄ›tel zde najdeme – klasická, dálková, brzdová, mlhovky, a dalo by se pokraÄovat. A stejnÄ› tolik typů žárovek zde najdeme.

Jedním z nich jsou i LED autožárovky. O co se jedná? LED je zkratkou z Light Emiting Diodes, tedy Äesky SvÄ›tlo VyzaÅ™ující Diody. Známe je jako menší žárovky, například z dÄ›tských hraÄek nebo řídících panelů například v elektrárnÄ›.

autozarovka2

VyznaÄují se tím, že oproti klasickým žárovkám vyzaÅ™ují podstatnÄ› více svÄ›tla. I to je důvod, pro je jejich velikost obvykle malá. Obvykle slouží jako signalizaÄní svÄ›tla. To vÅ¡ak neplatí v tomto případÄ›. Zde mají jiný úÄel.

Nejprve je nutné si říci, že i pÅ™esto, že mají pomÄ›rnÄ› velkou svítivost a jas, je zde jejich velikost stejná jako u kteréhokoliv jiného typu. To samozÅ™ejmÄ› znamená, že bude vyzaÅ™ováno hodnÄ› svÄ›tla. A to je pÅ™esnÄ› ten úÄel, proÄ jsou používány.

Kde je tedy v automobilu najdeme? Slouží nám jako mlhová a dálková svÄ›tla. Zde totiž potÅ™ebujeme co nejvyšší jas, aby bylo možné dobÅ™e vidÄ›t na cestu, avÅ¡ak prostor, kam můžeme dané osvÄ›tlení umístit, je znaÄnÄ› omezený. Bylo tedy nutné tuto pÅ™ekážku vykompenzovat jeho jasností. Proto zde najdeme osvÄ›tlení typu LED.

https://www.vigan.cz