Jaké máte vypínače?

Jaké máte vypínače?


Kdo by dnes stále jeÅ¡tÄ› nemÄ›l k dispozici a nevyužíval elektrický proud, že? Skoro vÅ¡ichni – snad jedinÄ› s výjimkou bezdomovců, neplatiÄů a možná přísluÅ¡níků nÄ›jaké té sekty – je tento dostupný vÅ¡em, a to pomalu na vÅ¡ech místech, kde se jenom může k nÄ›Äemu hodit. Proud máme zaveden na pracoviÅ¡tÄ›, domů, ba i do nejedné kůlny, sklepení, garáže a podobnÄ›. A to s jediným úmyslem. Abychom tu mohli svítit a podle potÅ™eby používat nejrozmanitÄ›jší elektrospotÅ™ebiÄe.

A jakým způsobem se taková elektÅ™ina do spotÅ™ebiÄů pouÅ¡tí? Ani na tom není nic objevného. PÅ™ece se zmáÄkne vypínaÄ nebo se tímto otoÄí, to podle typu, a je to. A obdobným způsobem se potom zařídí i to, aby dotyÄné zařízení pÅ™estalo být napájeno.

snímek elektroměru

Jak vypadá a jak se používá vypínaÄ, to už známe vÅ¡ichni. Už odmala tento prvek elektroinstalace používáme a není nám nejen niÄím neznámým, ale naopak zevÅ¡ednÄ›l natolik, že už si ho leckdy vlastnÄ› ani nevšímáme. ÄŒasto víme, kde se tento nalézá, a tudíž ho nalézáme a maÄkáme naprosto intuitivnÄ›, automaticky, aniž bychom se nad tím nÄ›jak zamýšleli.

Ale možná by neuÅ¡kodilo se nad tím trochu zamyslet. A to proto, že není vypínaÄ jako vypínaÄ. A kdybychom se na ten, co máme a běžnÄ› používáme, lépe podívali, možná bychom zjistili, že tento vypadá vlastnÄ› docela nehezky. Že je zastaralý, nemoderní, nevzhledný. Zkrátka takový, jaký byl k dispozici Äasto jako jediný pÅ™ed hodnÄ› dlouhou Å™adou let, kdy byl pořízen.

chaos ve vypínaÄích

A kdybychom se nad tím skuteÄnÄ› vážnÄ› zamysleli, možná by leckoho z nás napadlo, že by neÅ¡kodila výmÄ›na. Že by se tu hodilo spíše nÄ›co modernÄ›jšího a hezÄího. Tedy že by se sem daleko lépe hodily vypínaÄe schneider lightpark.cz.

ProÄ právÄ› ty? Logicky proto, že jsou modernÄ›jší a v mnoha ohledech dokonalejší než ty tuctové typy, jež vlastníváme odedávna. Mají jednotné strojky, ovÅ¡em celou Å™adu různých barevných verzí a kombinací barev a různé designy, díky Äemuž si tu lze vybrat pÅ™esnÄ› to, co se na urÄité místo nejlépe hodí. A proÄ to nemít?

https://www.vigan.cz