Jak osvětlit venkovní prostor zahrady?

Jak osvětlit venkovní prostor zahrady?


Pobyt na zahradÄ› můžeme protáhnout do pozdních veÄerních hodin, pokud na zahradu vhodnÄ› umístíme venkovní osvÄ›tlení. StejnÄ› tak v případÄ›, kdy chceme osvÄ›tlit příjezdovou cestu, bazén nebo zahradní altán. Na trhu tak najdeme velké množství nejrůznÄ›jších svítidel-sloupková, zapuÅ¡tÄ›ná do zemÄ›, na stÄ›nu nebo strop. Zkrátka tak, aby zahrada vypadala jako z pohádky i po setmÄ›ní.NoÄní osvÄ›tlení

  1. ZaÄínáme s plánováním

Každá vÄ›tší práce zaÄíná plánováním, to by mÄ›lo platit i pÅ™i výbÄ›ru zahradního osvÄ›tlení. PrávÄ› to se odvíjí od životního stylu a vlastních preferencích. Než se tedy vrhnete do bezhlavého nakupování, zodpovÄ›zte si nÄ›kolik otázek, které vám výbÄ›r znaÄnÄ› ulehÄí. Díky nim bude zahradní osvÄ›tlení vyhovovat vaÅ¡im potÅ™ebám a osvÄ›tlíte pÅ™esnÄ› ta místa, která po setmÄ›ní využíváte nejvíce.

  • Trávíte na zahradÄ› hodnÄ› volného Äasu i po setmÄ›ní?
  • Jaké aktivity na zahradÄ› nejÄastÄ›ji provozujete?
  • ChtÄ›li byste na zahradÄ› trávit Äas i po setmÄ›ní? V jakých místech a Äinnostem?

Zahradní lampa

  1. Nižší intenzita osvětlení

SvÄ›tlo s příliÅ¡ silnou intenzitou je na osvÄ›tlení zahrady nevhodné. OsvÄ›tlení s vysokou intenzitou svÄ›tlo nerozptýlí, ale upozorní na konkrétní prvek v exteriéru. K tomuto úÄelu jsou vhodné led halogeny, které cílenÄ› osvÄ›tlují konkrétní místo. Zbytek zahrady tak díky tomu působí tmavým a nevýrazným dojmem.

  1. Výběr barvy a odstínu světla

Moderní exteriérové osvÄ›tlení můžeme rozdÄ›lit do dvou základních skupin, jedná se o studené a teplé svÄ›tlo. VýbÄ›r je pouze na vás, je důležité rozmyslet si, co od osvÄ›tlení na zahradÄ› Äekáme a výsledný pocit, který má navozovat. VýbÄ›r správného exteriérového osvÄ›tlení je nesmírnÄ› důležité, neboÅ¥ dokáže do jisté míry ovlivnit atmosféru uvnitÅ™ domu. Vždy proto zvolte vhodné osvÄ›tlení i jeho umístÄ›ní, které by mohlo v noci oslňovat příliÅ¡nou září spící obyvatele domu nebo házet do obývacího pokoje nehezké stíny.

https://www.vigan.cz