Hurá do Lisabonu!

Hurá do Lisabonu!


Popis města

Lisabon je největší město Portugalska. Žije zde přibližně půl milionu obyvatel a celá aglomerace má přes 3 miliony lidí. Lisabon je také zajímavý tím, že má nejzápadnější polohu hlavního města na evropském kontinentu. Město se rozkládá na ploše 85 km2.

Historie

Archeologové usuzují, že první zmínky osady na území dneÅ¡ního Libanonu sahají až do 12. století pÅ™. n. l. Å lo o fénické obchodní stÅ™edisko. Za punských válek se mÄ›sto stalo souÄástí Římské říše. Lisabon pod nadvládou Říma prosperoval a stal se významným centrem kÅ™esÅ¥anství na Pyrenejském poloostrovÄ›.

lisabon1

V novodobé historii na přelomu 15.-16. století v době, kdy bylo město pod vládou krále Manuela I., vzrostla jeho důležitost v Evropě. Portugalsko se stalo koloniální říší. Lisabon se svým přístavem byl velice vytížený a město z obchodu bohatlo.

Přírodní katastrofa

V roce 1755 postihlo mÄ›sto velké zemÄ›tÅ™esení, za kterým následovalo nespoÄet požárů, a nakonec i vlna tsunami. Velká Äást mÄ›sta byla zniÄená a ztráty na životech byly enormní. Další pohroma pÅ™iÅ¡la s napoleonskými válkami a teprve v polovinÄ› 19. století se mÄ›sto zaÄalo vzpamatovávat.

Doprava do metropole

Do Lisabonu se dá dopravit letecky z Prahy. Cestující s levnými letenkami praha lisabon pÅ™istanou na letiÅ¡ti a využijí druhý terminál, který je pro takové lety urÄený. Do mÄ›sta je to pouhých 6 km. Dopravit se lze autobusem, taxíkem, metrem, pronajatým autem.

lisabon2

Pamětihodnosti

Z mnoha pamÄ›tihodností stojí za návÅ¡tÄ›vu Národní muzeum starého umÄ›ní, Diamantový dům, Belémská věž (zapsaná v seznamu dÄ›dictví UNESCO), Památník objevitelů, Klášter řádu sv. Jeronýma ve Ätvrti Belém (zapsán v seznamu dÄ›dictví UNESCO, lisabonský akvadukt z 18. století, VítÄ›zný oblouk, Synagogu, Kostel sv. Rocha s výraznou kaplí Sao Joao s drahými kameny, zlatem a vzácnými dÅ™evinami a mnoho dalších památek.

Významná stavba

Nejde nezmínit most Vasca da Gamy, který je s délkou 17 345 metrů druhým nejdelším mostem v Evropě. Svou výškou 155 m patří k nejvyšším konstrukcím v Portugalsku a je postavený tak, aby odolal silnému zemětřesení.

https://www.vigan.cz