Elektroinstalační prvky nemusí být nudné

Elektroinstalační prvky nemusí být nudné


AÄkoliv mnoho lidí vidí elektroinstalaÄní prvky jenom jako vypínaÄe, zásuvky Äi jiné spínaÄe, je nutné uvÄ›domit si, že za touto skupinou stojí mnohem více souÄástí. Příkladem jsou kabely umístÄ›né ve zdi, schránky pro spínaÄe, jistiÄe, rozvodné skřínÄ› a mnoho dalšího. I pÅ™es tuto skuteÄnost je vÅ¡ak tÅ™eba uznat, že právÄ› vypínaÄe nebo tÅ™eba zásuvky jsou to, co je nejvíce vidÄ›t, a proto zákazníci dbají na výbÄ›r pÅ™edevším tÄ›chto souÄástí.
Chcete-li mít jistotu, že váš výbÄ›r povede k úspÄ›chu, pak byste mÄ›li vÄ›dÄ›t o možnosti investice do kvalitních výrobků znaÄky Schneider Electric. PÅ™edevším produktová Å™ada Unica hovoří o tom, že i elektroinstalaÄní prvky je možné navrhnout s urÄitým smyslem pro design. Pro koho jsou tedy urÄené zásuvky a vypínaÄe Unica Lightpark?Instalace nových zásuvek do zdi

  • Domácnosti
  • Obytné prostory
  • Drobné provozovny

ProÄ právÄ› pro tyto oblasti, a nikoliv pro tÅ™eba velké průmyslové haly, kanceláře a podobná místa? Je to pÅ™edevším pro design, na který se v případÄ› této produktové Å™ady dbá. To se samozÅ™ejmÄ› odrazí i na cenÄ›, která může být mírnÄ› vyšší než v případÄ› produktů, které nejsou v takovém způsobu tvoÅ™eny s ohledem na design, spíše jako na spolehlivost a funkci. Nemyslete si vÅ¡ak to, že byste si nekupovali kvalitu, ale design. V případÄ› produktové Å™ady Schneider Unica si můžete být jisti, že si kupujete oboje. V obytných prostorech vÅ¡ak nejvíce vynikne krásný design, který můžete od tÄ›chto elektroinstalaÄních prvků oÄekávat.

rozvodové skříně

Využijte potenciál na maximum

Chcete-li mít krásnou domácnost se vším vÅ¡udy, je tÅ™eba dávat si záležet i na takových detailech, jako jsou elektroinstalaÄní prvky v podobÄ› vypínaÄů, zásuvek a dalších prvků. Nejlépe proto udÄ›láte, když nahlédnete do sortimentu, a sami si udÄ›láte obrázek o možném nákupu. Ten můžete pojmout nejenom velmi lidovÄ›, ale také honosné, protože produktová Å™ada Unica je otevÅ™ená vÅ¡emu.

https://www.vigan.cz