Ekologicky a šetrně

Ekologicky a šetrně


Stačí otevřít noviny a určitě v nich najdete článek, který se bude věnovat ekologii. Možná to bude článek, který pojednává o vodě a bude vás varovat, jak ze Zeměkoule ubývá pitná voda. Sice všichni z hodin na základní škole víme vše o koloběhu vody, jenže ubývá spodní vody, která slouží především k výrobě pitné vody. Nebo to bude článek o obnovitelných zdrojích. Zásoby uhlí se tenčí, Česká republika už dávno není soběstačná v těžbě černého uhlí, o čemž svědčí uzavření převážně části uhelných dolů v Moravsko-slezském kraji. Vlastně už tam funguje jeden poslední důl.

elektrárna

A těžba hnědého uhlí ještě sice také nebyla úplně pozastavena, ale je otázkou jak dlouho se ještě doly udrží. Na scénu pro výrobu elektrické energie se preferují právě ony obnovitelné zdroje, jako jsou větrné či sluneční elektrárny. A jak se k tomu staví jednotlivé obytné domy? Větrnou elektrárnu si na zahradě nepostavíte, ale sluneční kolektory vám část elektrické energie dodávané ze sítě nahradit mohou. Stejně tak vhodně navržená tepelná čerpadla plzeň https://www.sunus.cz/tepelna-cerpadla mohou být nemalou finanční úsporou., co se energií týká. A hlavně, získáte samostatnost a nezávislost na dodávkách od společností, které často vidí jen zisky.

elektrárna

Chovat se ekologicky k planetě, o tom by se dnes mělo hodně hovořit. Naše stopy na planetě nejsou zanedbatelné, dochází ke změnám klimatu a bylo by velice bláhové to přehlížet. Již nyní obyvatelé některých států a ostrovů citelně poznávají, že se situace na planetě mění. Doufejme, že je teprve za pět minut dvanáct a není už na změny našich postojů k ekologii pozdě. Chovat se k planetě šetrně, to začíná u třídění odpadu, ale to je jen nepatrná část problému. Zkusme raději využívat dešťovou vodu, sluneční a větrnou energii, která je nevyčerpatelná a určitě se naší planetě uleví.

https://www.vigan.cz