Což takhle letět?

Což takhle letět?


Dnešní doba nabízí ve všech ohledech dříve nepředstavitelné možnosti. To, co můžeme my lidé dnes, naši předkové nejednou nemohli, to, co je dnes běžné, bylo třeba i ještě před nedlouhou řadou let nepředstavitelné. A toto platí samozřejmě i pro dopravu.

Zatímco dříve byla Äasto využitelná pouze nÄ›jaká ta doprava pozemní, dnes už není niÄím neobvyklým ani to, že lidé létají. PochopitelnÄ› ne sami o sobÄ›, pochopitelnÄ› pouze s využitím letadel, ale létají. A to nÄ›kdy za povinnostmi a nÄ›kdy tÅ™eba i jen tak za zábavou.

mosambické letadlo

A proÄ by si to lidé nedopřáli, je-li tu taková možnost, že? ProÄ se v nepÅ™eneseném smyslu slova držet pÅ™i zemi, když můžeme mít i doslova hlavu (a nejen hlavu) v oblacích? StaÄí pÅ™ece koupit si u nÄ›kterého z mnoha prodejců letenku, dostavit se na letiÅ¡tÄ›, nastoupit do správného stroje a vyrazit do svÄ›ta.

Jenže on je tu jeden docela hojný zádrhel. A tím jsou jako už tolikrát peníze. Jakkoliv totiž nejsou letenky v souÄasnosti už žádným extra luxusem, na který dosáhne jenom hrstka vyvolených, pořád jeÅ¡tÄ› jsou tyto pro mnohé z nás pÅ™ece jenom nad jejich možnosti. Leckdo si pořád jeÅ¡tÄ› nemůže dovolit vynaložit tolik penÄ›z jenom proto, aby se mohl nÄ›kam proletÄ›t. A tak zůstává na zemi.

stoupající letadlo

I když to vlastnÄ› není nezbytné. Létat dnes mohou už i ti, jimž není po finanÄní stránce zrovna přáno. JistÄ›, ti nemají takový výbÄ›r jako jejich solventnÄ›jší spoluobÄané, ale pokud se tito rozhodnou pro využití nÄ›jaké té nejlevnÄ›jší letenky, pÅ™ijdou si také na své. A není tÅ™eba se obávat, že by se tito mohli za své málo penÄ›z podívat jenom nÄ›kam, kde to nestojí za to, kam to lidi netáhne. Za malé peníze se tu dají sehnat i velice atraktivní nabídky. Které za to stojí, jenom se je z nÄ›jakého důvodu nepodaÅ™ilo prodat. A tak jdou prodejci s cenou dolů, aby z toho aspoň nÄ›co káplo.

A kdo má štěstí, najde tu klidně i let svých snů pomalu za pár šupů.

https://www.vigan.cz