Co takhle Portugalsko?

Co takhle Portugalsko?


Když chce ÄlovÄ›k poznat svÄ›t, má to v naší dobÄ› daleko jednodušší, než jako tomu bylo u naÅ¡ich pÅ™edků. Dnes už se nikdo nemusí trmácet svÄ›tem pomalu a komplikovanÄ› po zemi, dnes nemusí cestou snášet vÅ¡emožné útrapy a nemusí ani rezignovat na to, že by rád poznal daleké kraje, protože jsou tyto vzhledem ke vzdálenosti mimo jeho dosah. Dnes už se dá vyrazit a také dorazit kamkoliv na naší planetÄ›. A to pohodlnÄ› a rychle, protože se nabízejí nejrůznÄ›jší dopravní prostÅ™edky, jež takové cestování zjednoduÅ¡ují a zrychlují.

letadlo Lufthansy

Typickou ukázkou toho, co právÄ› zaznÄ›lo, je doprava letecká. U té pÅ™ece staÄí jednoduÅ¡e – a to tÅ™eba i odkudkoliv pÅ™es internet – koupit letenku podle svého výbÄ›ru, pak usednout do letadla, a než se ÄlovÄ›k nadÄ›je, je tam, kde chtÄ›l být. Rychlost, s jakou tu lze vÅ¡e vyřídit, stejnÄ› jako rychlost tÄ›chto dopravních prostÅ™edků by byla jeÅ¡tÄ› relativnÄ› nedávno nepÅ™edstavitelná.

Jenže nejeden z naÅ¡inců si tuto možnost odpírá. A to nejen proto, že by se bál do nÄ›Äeho jako je letadlo nastoupit, ale i proto, že si zkrátka takový vysnÄ›ný let nemůže dovolit z finanÄních důvodů. Ne každý má u nás horentní příjmy, mnozí z naÅ¡inců musí dokonce poÄítat každou korunu, a když pak nÄ›kdo s pomÄ›rnÄ› nízkými příjmy uvidí, za kolik se nejedna letenka nabízí, prostÄ› to vzdá. Je to nad jeho možnosti nebo nemá na to, aby si dovolil tolik rozhazovat za nÄ›co tak postradatelného, jako je létání.

letadlo na obloze

Což je ovÅ¡em omyl tÄ›ch, kdo se doposud v problematice letenek moc nevyznají. Protože ti, kdo vÄ›dí své, už prozÅ™eli, a ví, že se letenky ne vždy prodávají jenom za horentní Äástky. Tyto se nabízejí pÅ™i stejné kvalitÄ› tÅ™eba i výraznÄ› levnÄ›ji a není tak problém navÅ¡tívit tÅ™eba s pomocí levné letenky Lisabon Äi jakékoliv jiné místo na svÄ›tÄ›.

Chce to jenom objevit vyhledávaÄ, na kterém se nabízejí i zlevnÄ›né letenky doprodávané takzvanÄ› na poslední chvíli. A tady lze nalézt uspokojení svých tužeb tÅ™eba i vyslovenÄ› za pakatel. A proÄ byste nevyužili takovou levnou variantu, nechcete-li létat za hříšné peníze?

https://www.vigan.cz