Čím jsou pro nás prospěšné LED žárovky

Čím jsou pro nás prospěšné LED žárovky


Jakými v https://cs.bab.la/slovnik/cesky-anglicky/zah%25C5%2599%25C3%25ADv%25C3%25A1 ýhodami se mohou pochlubit souÄasné typy LED diodových žárovek?

  • Není tolik pÅ™itažlivé pro hmyz, jako je tomu u zářivek a výbojek, které produkují ultrafialové záření. Toto osvÄ›tlení vůbec nevytváří ultrafialovou složku spektra.
  • SvÄ›telný zdroj nezahřívá okolní pÅ™edmÄ›ty, samotné diody zůstávají chladné. Zahřívá se pouze napájecí zdroj, ale mnohem ménÄ› než u vláknových nebo halogenových žárovek Äi zářivek.
  • LED diody rovněž nevyzaÅ™ují infraÄervenou spektrální složku, tím pádem nereagují s potravinami a lze je využít v potravinářském průmyslu a v prodejnách potravin u osvÄ›tlených regálů.

LED žárovka E27

  • Problematika krytů svítidel (difuzorů) je závažným tématem, které trápí Å™adu podniků, obcí a mÄ›st. SklenÄ›né kryty jsou drahé a těžké a tam, kde se nasazuje plast, velmi rychle stárne a žloutne. Nejrychleji stárnou kryty výbojek a zářivek, naopak LED diody s absencí UV záření mají na kryty minimální vliv.
  • V souÄasnosti vyrábÄ›né různorodé tvary LED zdrojů umožňují využít je i bez krytů jako estetický doplnÄ›k. Tvarová pestrost ve formÄ› pásků, panelů, žárovek a trubic je nejvÄ›tší ze vÅ¡ech svÄ›telných zdrojů.
  • Odolávají otÅ™esům a neÅ¡etrnému zacházení, pÅ™i nárazu tÄ›leso maximálnÄ› praskne a neroztříští se, jako sklenÄ›né trubice ostatních svÄ›telných zdrojů.
  • Životnost pÅ™ekraÄuje běžnÄ› 50 tisíc hodin, nemá na ni vliv Äasté zapínání a vypínání a svÄ›telný tok je stabilní po celou dobu jejich Äinnosti. Jako první zpravidla odchází napájecí zdroj, toho lze výhodnÄ› využít napÅ™. u pásků nebo panelů, kde lze zdroj koncipovat samostatnÄ› a případnÄ› jej po nÄ›kolika letech vymÄ›nit.

žárovka

  • Neobsahují žádné těžké kovy, tedy kadmium, olovo, rtuÅ¥ apod. NefunkÄní výrobky lze vyhodit do kontejneru s běžným elektroodpadem.
  • Technologie pracuje na jiném principu než u kompaktních zářivek, LED žárovky lightpark.cz tedy neblikají a nebzuÄí.

https://www.vigan.cz