Cesta za ementálem

Cesta za ementálem


Rozmanitost lidí je až neuvěřitelná a každý z nás musí uznat, že poÅ™ekadlo, že každý z nás je originál, je stoprocentnÄ› platné. Tuto rozdílnost můžeme pozorovat i v tom, když se zeptáte, co se vám vybaví, když se zmíní Å výcarsko. Dostanete opravdu rozmanitou Å¡kálu odpovÄ›dí, mezi nimiž narazíme například u milovníku sladkého na úžasnou lahodnou Å¡výcarskou Äokoládu, dobrodruhům a turistům na mysli vytane dechberoucí příroda a panoramata, muži si vzpomenou na vÅ¡estranný Å¡výcarský nožík nebo hodinky, které jsou synonymem kvality a dlouholeté historie, zastánci zdravého životního stylu této zemi dÄ›kují za objev müsli, jež se původnÄ› skládalo jak jinak než z ovesných vloÄek, vlaÅ¡ských a lískových oříšků, jogurtu a jablek, a pravému gurmánovi se zaÄnou zbíhat sliny na prvotřídní sýry, o nichž bude dneÅ¡ní Älánek, po jehož pÅ™eÄtení budete bezpochyby ihned hledat levné letenky do této jedineÄné zemÄ›.

sýry s vínem

ÄŒlánek o Å¡výcarských sýrech snad nelze zaÄít jinak než nejslavnÄ›jším sýrem, kterým je lahodný ementál, pro nÄ›jž jsou charakteristickým znakem díry, které se objeví po rozkrojení. Tento sýr je tak žádaným, že se zde každý rok vyrobí nepÅ™edstavitelných deset tisíc tun jen na vývoz do svÄ›ta, a existuje nespoÄet jeho neoficiálních variant, o jejichž výrobu se snaží v jiných zemích. Originál je ale zkrátka originál!

Celá historie sýra sahá už do tÅ™ináctého století, kdy zÅ™ejmÄ› docházelo k prvním pokusům o jeho výrobu. Odehrávalo se tak ve vesniÄce Emme, která je také zdrojem jména sýra. Dnes se už výroba ementálu rozšířila do celé zemÄ›, v oblasti Å™eky Emme ale stále nalezneme velké množství menších výrobců, u nichž je výroba rodinnou tradicí. Celá výroba zaÄíná samozÅ™ejmÄ› u mléka a u krav, které se pasou na zdejších povÄ›stných pastvinách na Äistém alpském vzduch, v zimÄ› se poté krmí hlavnÄ› senem. Na kvalitÄ› mléka velice záleží, proto prochází nÄ›kolika kontrolami. Charakteristická oka vznikají pÅ™i zrání a zásluhu na nÄ›m mají mléÄné bakterie, které způsobují pÅ™emÄ›nu kyseliny mléÄné na oxid uhliÄitý, který nemůže z typicky kulatého bloku, jehož průmÄ›r se pohybuje zpravidla okolo jednoho metru, unikat, a proto se zde tvoří tyto malé komůrky.

ementál s peÄivem

ChuÅ¥ ementálu se samozÅ™ejmÄ› liší od doby jeho zrání. Mladý ementál zraje pÅ™ibližnÄ› 4 až 6 mÄ›síců a jeho chuÅ¥ je jemná, a ne tak výrazná jako u jeho vyzrálejší varianty, která odpoÄívá alespoň osm mÄ›síců. U obou variant bychom ale mÄ›li rozpoznat oříškové aroma, jež skvÄ›le vynikne v kombinaci s kvalitním vínem. Ementál se také velice Äasto používá jako základ pro sýrové koláÄe anebo pro fondue. PÅ™i jeho konzumaci také nezapomínejte, že je pro naÅ¡e tÄ›lo velice prospěšný, protože obsahuje velké množství bílkovin a vápníku. PÅ™i výbÄ›ru si dejte ale velký pozor! Jelikož nemá ementál ochrannou znaÄku, která zajiÅ¡Å¥uje, že se daná potravina může vyrábÄ›t jen v urÄitém místÄ›, a tím je zaruÄena i její kvalita, jsou hojnÄ› rozšířeny jeho náhražky.

https://www.vigan.cz